Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie - WG.R0.7021.5.2016

Wschowa, dnia 26.01.2016r.

WG.R0.7021.5.2016

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie art.34a,ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Wschowa na rok 2016. Organami biorącymi udział w opiniowaniu projektu uchwały są: Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

1.Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w

   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 (Ratusz, II piętro, pokój nr 25 –

   Wydział Gospodarki Gminnej Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury);

2.Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:

  1. a) pisemnej na adres: (Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa);
  2. b) elektronicznej na adres: os. umig@wschowa.pl;
  3. c) ustnej, do protokołu – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1 (Ratusz,

       II piętro, pokój nr 25) w godzinach funkcjonowania Urzędu tj. poniedziałek od godz.7.00

       do 16.00,wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 14.00;

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 27.01.2016 r. do 17.02.2016r.(włącznie).

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa – http://.bip.wschowa.pl/ oraz na stronie aktualności: www.wschowa.pl.

 

 

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

 

Danuta Patalas

 Rozmiar: 3 576.22 KB
Data publikacji: 2016-01-26 12:55:54
Ilość pobrań: 85

Data publikacji: 2016-01-26 12:42:37 (375 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-01-26 12:55:54 Dodano załącznik: (UCHWAŁA__kąpielisko[5574x1].docx) Anna Włoczewska-Grys

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa