Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogloszenie z dnia 14.02.2018 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz drewna

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1,

67-400 Wschowa

tel.: 065 540 86 00

faks: 065 540 13 40

e-mail: wschowa@wschowa.pl

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna:

- drewno opałowe (w standardzie S4) w ilości 84,23 mp = 54,74 m3.

 

Drewno opałowe przeznaczone do sprzedaży wyrobione zostało na przełomie sierpnia i września bieżącego roku w wyniku realizacji robót dotyczących wykonania cięć sanitarnych tj. usuwaniu posuszu, wywrotów i złomów oraz wycinki drzew pochylonych, stwarzających zagrożenie w lesie położonym w miejscowości Wschowa, obręb działki nr 255/3 o pow. 20,3316 ha, stanowiącej własność Gminy Wschowa.

 

Drewno znajduje się na działce nr ewid. 255/3 obręb Wschowa – własności Gminy Wschowa.

Drewno ułożone jest w stosy według sortymentów gatunkowych, tj.:

 1. Stosy robinii akacjowej:

 • Stos nr 3288 – masa: 5,12 m3 – długość wałków około 1 m;

 • Stos nr 3289 – masa: 7,10 m3 – długość wałków około 1 m;

 • Stos nr 3290 – masa: 6,69 m3 – długość wałków około 1 m;

 • Stos nr 3292 – masa: 6,37 m3 – długość wałków około 1 m;

 1. Stos sosny:

 • Stos nr 3301 – masa: 1,57 m3 – długość wałków około 1 m;

 1. Stosy jaworu/klonu:

 • Stos nr 3302 – masa: 3,06 m3 – długość wałków około 1 m;

 • Stos nr 3303 – masa: 4,16 m3 – długość wałków około 1 m;

 • Stos nr 3304 – masa: 2,87 m3 – długość wałków około 2 m;

 • Stos nr 3305 – masa: 8,11 m3 – długość wałków około 2 m;

 • Stos nr 3306 – masa: 3,9 m3 – długość wałków około 1 m;

 • Stos nr 3307 – masa: 5,79 m3– długość wałków około 1 m;

Drewno opałowe przeznaczone do sprzedaży nie jest drewnem sezonowanym i pocięte jest na wałki długości 1 m i 2m, ułożone w stosy.

 

Po uzgodnieniu z osobą do kontaktów ze strony sprzedającego oferenci mają możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży.

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:

Waldemar Skrzypczak tel. 65 540 86 36 pokój nr 23 w godz.: pn.:700-1600; wt. – czw.:700-1500; pt.:700 – 1400

 

Cena zakupu drewna przy jednym postąpieniu ustalona została na poziomie cennika lasów państwowych, określonego na podstawie Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice Nr 2/2017 z dnia 03.01.2017r., w sprawie wdrożenia do stosowania cen na sprzedaż drewna wg. cennika detalicznego - cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:

- robinia akacjowa 146,00 zł netto + 11,68 zł podatek 8%VAT = 157,68 zł brutto;

- sosna 100,00 zł netto + 8,00 zł podatek 8%VAT = 108,00 zł brutto;

- jawor/klon 118,00 zł netto + 9,44 zł podatek 8%VAT = 127,44 zł brutto;

 

Minimalne postąpienie wynosi: 10% ceny wywoławczej netto.

 

Każda ze wskazanych partii drewna opałowego przeznaczonego do sprzedaży podlegała będzie odrębnej licytacji. Oferenci uzyskają w ten sposób możliwość nabycia poszczególnych partii drewna, będącego przedmiotem licytacji.

 

Do zawarcia umowy dojdzie, jeżeli oferent zgłosi co najmniej jedno postąpienie.

 

Nie przewiduje się wpłaty wadium.

 

Termin licytacji:

1 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy we Wschowie przy ulicy Rynek 1, sala posiedzeń (I piętro).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Uczestnik przetargu ma obowiązek wpisać się na listę obecności wraz z wpisem numeru i serii dowodu osobistego.

 

Termin ogłoszenia przetargu: 20 listopad 2017 r.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

 

Miłosz Czopek

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Rozmiar: 46.00 KB
Data publikacji: 2017-11-21 11:00:16
Ilość pobrań: 51

Data publikacji: 2017-11-21 10:40:38 (135 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-11-21 11:00:16 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM (OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_USTNYM_NIEOGRANICZONYM[6165x1].doc) Damian Poźniak
2018-02-14 14:33:19 tytuł artykułu Joanna Olszewska
2018-02-14 14:36:08 tytuł artykułu Joanna Olszewska
2018-02-15 13:49:47 tytuł artykułu Joanna Olszewska
2018-02-15 13:51:23 tytuł artykułu Joanna Olszewska
2018-02-15 13:53:04 tytuł artykułu Joanna Olszewska
2018-02-15 13:56:05 Tytuł Agnieszka Fogt
2018-02-15 13:57:28 Tytuł Agnieszka Fogt
2018-02-15 13:59:41 Tytuł Agnieszka Fogt

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa