Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie z dnia 03.01.2018 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna

Ogłoszenie z dnia 03.01.2018 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna - drewno opałowe (w standardzie S4) w ilości 168,66 mp = 109,63 m3

 Drewno opałowe przeznaczone do sprzedaży wyrobione zostało na przełomie sierpnia i września oraz w listopadzie bieżącego roku w wyniku realizacji robót dotyczących wykonania cięć sanitarnych tj. wycinki drzew, które w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych w  miesiącu sierpień oraz w okresie od 05.10.2017 r. do 30.10.2017 r.:  uległy przewróceniu (wywroty), złamaniu (złomy), pochyleniu i stwarzały zagrożenie, w lesie położonym w miejscowości Wschowa, w obrębie działki nr 255/3 o pow. 20,3316 ha, stanowiącej własność Gminy Wschowa.
Drewno znajduje się na działce nr ewid. 255/3 obręb Wschowa – własności Gminy Wschowa.

Drewno ułożone jest w stosy według sortymentów gatunkowych, tj.:
1.    Stosy robinii akacjowej:
    Stos nr 3289 – masa: 7,10 m3 – długość wałków około 1 m;
    Stos nr 3290 – masa: 6,69 m3 – długość wałków około 1 m;
    Stos nr 3292 – masa: 6,37 m3 – długość wałków około 1 m;
2.    Stos sosny:
    Stos nr 3301 – masa: 1,57 m3 – długość wałków około 1 m;
3.    Stosy jaworu (klonu):
    Stos nr 1372 – masa: 6,76 m3 – długość wałków około 1 m;
    Stos nr 1373 – masa: 3,32 m3 – długość wałków około 1 m;
    Stos nr 1374 – masa: 12,74 m3 – długość wałków około 2 m;
    Stos nr 1375 – masa: 11,83 m3 – długość wałków około 2 m;
    Stos nr 1376 – masa: 5,36 m3 – długość wałków około 2 m;
    Stos nr 1377 – masa: 13,86 m3 – długość wałków około 2 m;
    Stos nr 1378 – masa: 6,14 m3 – długość wałków około 2 m;
    Stos nr 3302 – masa: 3,06 m3 – długość wałków około 1 m;
    Stos nr 3303 – masa: 4,16 m3 – długość wałków około 1 m;
    Stos nr 3304 – masa: 2,87 m3 – długość wałków około 2 m;
    Stos nr 3305 – masa: 8,11 m3 – długość wałków około 2 m;
    Stos nr 3306 – masa: 3,9 m3 – długość wałków około 1 m;
    Stos nr 3307 – masa: 5,79 m3– długość wałków około 1 m;

Drewno opałowe przeznaczone do sprzedaży nie jest drewnem sezonowanym i pocięte jest na wałki długości 1 m i 2m, ułożone w stosy.

Po uzgodnieniu z osobą do kontaktów ze strony sprzedającego oferenci mają możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Waldemar Skrzypczak tel. 65 540 86 36 pokój nr 23 w godz.: pn.:700-1600; wt. – czw.:700-1500; pt.:700 – 1400

Cena wywoławcza zakupu drewna za 1 m3 wynosi:
- robinia akacjowa 131,40 zł netto + 10,51 zł podatek 8%VAT = 141,91 zł brutto;
- sosna 90,00 zł netto + 7,20 zł podatek 8%VAT = 97,20 zł brutto;
- jawor(klon) 106,20 zł netto + 8,50 zł podatek 8%VAT = 114,70 zł brutto;

Minimalne postąpienie wynosi: 10% ceny wywoławczej netto.

Każda ze wskazanych partii drewna opałowego przeznaczonego do sprzedaży podlegała będzie odrębnej licytacji. Oferenci uzyskają w ten sposób możliwość nabycia poszczególnych partii drewna, będącego przedmiotem licytacji.

Do zawarcia umowy dojdzie, jeżeli oferent zgłosi co najmniej jedno postąpienie.

Nie przewiduje się wpłaty wadium.

Termin licytacji:
17 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy we Wschowie przy ulicy Rynek 1, sala posiedzeń (I piętro).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Uczestnik przetargu ma obowiązek wpisać się na listę obecności wraz z wpisem numeru i serii dowodu osobistego.

Termin ogłoszenia przetargu: 03 stycznia 2018 r.Rozmiar: 594.93 KB
Data publikacji: 2018-01-05 14:00:20
Ilość pobrań: 52

Data publikacji: 2018-01-05 13:55:04 (131 odsłon)
- Agnieszka Fogt
tel. 65 540 86 35    e-mail: agnieszka.fogt@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-01-05 14:00:20 Dodano załącznik: (Ogłoszenie_z_dnia_03[6233x1].pdf) Agnieszka Fogt

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa