Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2018 roku”

Wschowa, dnia 09.11.2017r.

WG.RO.6232.1.43.2018.WS

INFORMACJA

o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2018 roku”

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że dokonano rozliczenia zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2018 roku.

W związku z powyższym na podstawie Umowy dotacji Nr D18309 z dnia 08.11.2018r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
, z siedzibą: ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, reprezentowanym przez Mariusza HERBUT – Prezesa Zarządu, a Gminą Wschowa, z siedzibą: ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, reprezentowaną przez Danutę Patalas – Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa przy kontrasygnacie Anny Benit – Skarbnika Miasta i Gminy,

Gminie Wschowa udzielono dotacji w kwocie 32 997,84 zł (słownie:trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 84/100).

Środki na dotację, w kwocie 32 997,84 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 84/100) stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych Zadania, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udostępnianych Dotującemu na podstawie umowy nr 397/2017/WF/US z dnia 27.12.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Danuta PatalasData publikacji: 2018-11-13 14:37:50 (90 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa