Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 03.01.2019 r. znak: WG.RO.6220.23.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zawiadamia, że w dniu 04.02.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa w Sali Posiedzeń, I piętro, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w sprawie toczącego się przed tutejszym organem postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„wydobywaniu systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża TYLEWICE I” położonego na gruntach wsi Tylewice na działce nr 35, gm. Wschowa, pow. wschowski, woj. lubuskie.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 03.01.2019 r. znak: WG.RO.6220.23.2014
Rozmiar: 121.89 KB
Data publikacji: 2019-01-08 14:29:58
Ilość pobrań: 58

Data publikacji: 2019-01-08 14:23:38 (111 odsłon)
- Agnieszka Fogt
tel. 65 540 86 35    e-mail: agnieszka.fogt@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2019-01-08 14:29:59 Dodano załącznik: (Obwieszczenie_o_rozprawie_z_udzialem_spoleczenstwa[6605x1].pdf) Agnieszka Fogt

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa