Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„rozbudowa zakładu stolarskiego” położonego w Kandlewie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi nr 126/4, 127/1 i 127/3, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlo

ustawa z dnia 27 .04.2001 r., - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 129 poz 902 z późn. zm.)I N F O R M A C J A


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , działając na podstawie art. 3 pkt. 19 ,art.31, art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 .04.2001 r., - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 129 poz 902 z późn. zm.),
- p o d a j e do publicznej wiadomości informację , że w publicznie dostępnym wykazie zamieszcza dane o wniosku :

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „ERMA” Sp. z o.o., Kandlewo 34, 67-400 Wschowa, które reprezentuje Prezes Zarządu Pan Andrzej Szmania

o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn :

„rozbudowa zakładu stolarskiego” położonego w Kandlewie
na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi nr 126/4, 127/1 i 127/3, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „ERMA” Sp. z o.o., Kandlewo 34, 67-400 Wschowa


Postępowanie w sprawie ochrony środowiska prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem inwestora oraz z dołączonym do wniosku Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także zgodnie z art.31 ustawy – Prawo ochrony środowiska, złożenia uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 ( Ratusz , pokój nr 25, II piętro) w poniedziałki w godz.800 do 1600 oraz od wtorku do piątku w godz.730 do 1530 w terminie do 27.12.2007 roku.Wschowa , dnia 04.12.2007r.Data publikacji: 2007-12-05 11:22:06 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa