Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w 2012r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)Wschowa, dn. 08.12.2011r.

RO.6845.185.2011
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w 2012r.

lp działka nr KW powierzchnia [ha]
MIASTO
UL. NOWE OGRODY
1. 43 brak 0,5285
2. 44 brak 0,7185
3. 45 brak 0,7500
4. 46 brak 0.4759
5. 47 brak 0,5200
6. 48 brak 0,5066
7. 49 brak 0,2543
8. 50 brak 0,2431
UL. CZEREŚNIOWA
9. 52 4450 1,2615
10. 53 brak 0,0804
11. 54 brak 1,2858
12. 55 brak 0,2959
13. 56 brak 0,5574
14. 57 brak 0,5900
15. 58 brak 0,3200
16. 59 brak 0,3516
17. 60 4873 0,3200
18. 61 4843 0,4171
19. 62 4843 0,4171
OSIEDLE PRZYLESIE II (UL. CZEREŚNIOWA, UL. POLNA)
20. 94 4663 2,4883
21. 97 8178 0,7100
22. 98 8178 0,6802
23. 101 8178 0,3865
24. 105 8178 0,5259
25. 106 8178 1,0373
26. 107 8178 0,5846
27. 108 8178 0,2610
28. 109 8178 0,2560
29. 110 8178 0,6631
30. 125 48585 0,1931
31. 126 48585 0,2481
32. 127 48585 0,1163
33. 128 48585 0,2540
34. 129 48585 0,2618
35. 130 48585 0,6033
36. 131/2 48585 0,2851
37. 135/5 48585 1,6261
38. 138 21346 0,9704
39. 139 30193 0,4300
40. 140 30193 1,0859
UL KAMIENNA, UL. CZEREŚNIOWA, UL. POLNA
41. 447 8178 0,2138
42. 448 8178 0,2386
43. 449 8178 0,2558
44. 450 8178 0,2287
45. 451 8178 0,4618
46. 452 8178 0,1973
47. 453 8178 0,1402
48. 454/4 4663 0,6900
49. 465/13 8178 5,1999
50. 480/2 31200 0,0760
51. 592 5831 0,0897
52. 1001 31448 0,4000
Ul. 55 PPP
53. 1648/2 31034 0,1674
UL. KONRADOWSKA
54. 1799 1724 2,4732
55. 1800 3104 0,8517
UL. STRZELECKA
56. 1857/2 8178 0,9562
UL. TOWAROWA, AL. PCK
57. 1907 4690 2,7820
58. 1913 6230 0,5746
59. 1915 6230 0,6305
60. 1916 6230 0,2072
61. 1914 6230 0,4506
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO (REJON OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)
62. 1988 4690 0,5223
63. 2000 4450 0,6353
64. 2048 6230 0,7830
AL. PCK
65. 2214 19441 0,4892
UL. WOLSZTYŃSKA
66. 2297 4377 0,9837
67. 2298 4377 0,3000
68. 2300 3627 0,9137
69. 2321 8178 0,7250
UL. WOLSZTYŃSKA (ZA GIMNAZJUM NR II)
70. 2341 3580 0,9859
71. 2353 30570 2,2521
UL NOWOPOLNA
72. 2120/2 6230 0,1477
73. 2121 6230 0,3873
74. 2124 6230 0,1306
75. 2126 6230 0,1637
76. 2127 6230 0,1224
77. 2131 6230 0,3270
78. 2137/1 6230 0,1013
79. 2137/2 6230 0,2797
80. 2140 6230 0,1500
81. 2141 6230 0,1044
82. 2143 6230 0,2713
83. 2157 30964 0,2010
84. 2159 6230 0,4917
85. 2162 6230 0,6642
86. 2166 6230 0,3000
87. 2167 6230 0,3300
88. 2168 6230 0,2900
89. 2169 6230 0,3261
90. 2170 6230 0,3200
91. 2171 6230 0,2900
92. 2172 6230 0,5200
93. 2173 6230 0,4500
94. 2174 6230 0,2353
95. 2175 6230 0,1771
96. 2176 6230 0,8400
97. 2177 6230 0,3300
98. 2178 6230 0,2800
99. 2179 6230 0,3082
100. 2180 4691 0,4982

GMINA
lp. działka nr KW powierzchnia[ ha]

DĘBOWA ŁĘKA
1. 214 brak 0,52
2. 216 brak 0,19

HETMANICE
3. 127 3477 0,07

KANDLEWO
4. 54/4 17659 0,63
5. 112/4 6797 0,49

KONRADOWO
6. 1/12 brak 0,80
7. 77/2 711 0,35
8. 78/2 702 0,15
9. 309 18101 1,00
10. 112/2 brak 0,31

LGIŃ
11. 372 19013 1,057
12. 508/2 brak 0,2921 
13. 348/1 7839 0,15
14. 507/2 17110 0,3815
15. 343/5 brak 0,3800

ŁĘGOŃ
16. 74 4331 0,23
17. 139 26425 0,24

ŁYSINY
18. 15/2 brak 0,51
19. 23 brak 0,87
20. 162 brak 0,35
21. 201 16720 0,2083
22. 36 brak 0,31
23. 39 brak 0,43
24. 72 4249 1,48
25. 87 brak 0,50
26. 95 brak 0,66
27. 129/2 48896 0,27
28. 150 brak 0,25
29. 136 brak 0,24 
30. 160 brak 0,09
31. 202 16720 0,1832
32. 203 16720 0,34
33. 214/1 3831 0,23
34. 243 2085 0,08
35. 255 944 0,38
36. 265 brak 0,40
37. 277 brak 0,23
38. 278 brak 0,50
39. 282 brak 0,47
40. 448 brak 0,83

NOWA WIEŚ
41. 104/2 49891 0,32
42. 130 7078 1,33
43. 135/1 30984 0,3542
44. 136/2 8034 0,23
45. 139/3 7058 0,74
46. 246cz. 8033 0,79

OLBRACHCICE
47. 44/1 6122 0,4960
48. 79/4 brak 0,11
49. 18/2 00006 1,96

OSOWA SIEŃ
50. 145/4 brak 0,08
51. 150/2 brak 0,30
52. 275/1 brak 0,2478
53. 338/12 6141 0,41
54. 314/1 36505 0,2010

PRZYCZYNA GÓRNA
55. 1/2 111 0,47
56. 140/1 18104 1,42
57. 158 18104 0,23
58. 171 brak 0,51

SIEDLNICA
59. 156 brak 0,4242
60. 746 4613 0,1714
61. 1199 4613 0,2367
62. 1219 4613 0,1832

TYLEWICE
63. 21/3 brak 5,07
64. 37/2 6418 4,94
65. 91/2 brak 0,51
66. 99/5 896 0,12
67. 105/2 5197 0,45
68. 146/3 2930 0,20

WYGNAŃCZYCE
69. 74 brak 0,07
70. 104/1 45539 0,30
71. 162/2 brak 0,67

Czynsz dzierżawny nalicza się w wysokości 3,5 q/ha żyta wg średniej ceny skupu za okres trzech pierwszych kwartałów 2011r., ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim tj. 74,18 zł za 1q.
Zwalnia się z czynszu dzierżawnego grunty stanowiące klasę VI.
Należną kwotę uiścić należy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz konserwacji urządzeń melioracyjnych w przypadku otrzymania stosownego wezwania od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie, oraz zobowiązany jest do zapłaty podatku rolnego za przedmiot dzierżawyData publikacji: 2011-12-08 09:30:02 (979 odsłon)
- Joanna Olszewska
tel. 65 540 86 21    e-mail: joanna.olszewska@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa