Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykaz gruntów do dzierżawy - grunty rolne

U C H W A Ł A NR XLIV/359/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Wschowa, dn.22 grudnia 2009r.
RO-72243/201/09

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w 2010 roku

Nr księgi wieczystej Numer działki Powierz-chnia Położenie Czynsz:opłatśr.cena żyta wg GUS x 3,5q/ha
grunty klasy VI-zwolnione Termin wnoszenia opłat
x x x x 34,10zł. x 3,5q/ha x powierzchnia
klasa VI-zwolniona w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
brak 214 0,52 Dębowa Łęka j. w. j. w.
brak 216 0,19 Dębowa Łęka j. w. j. w.
brak 247/6 0,80 Dębowa Łęka j. w. j. w.
3477 127-cz. 0,07 Hetmanice j. w. j. w.
17659 54/4 0,63 Kandlewo j. w . J . w.
6797 112/4 0,49 Kandlewo j. w. j. w.
brak 1/12 0,80 Konradowo j. w. j. w.
711 77/2 0,35 Konradowo j. w. j. w.
702 78/2 0,15 Konradowo j. w. j. w.
18101 309-cz. 0,25 Konradowo j. w. j. w.
brak 112/2 0,31 Konradowo j. w. j. w.
19013 372 1,057 Lgiń j. w. j. w.
brak 508/2 0,2921 Lgiń j. w. j. w.
27045 451/4 0,3299 Lgiń j. w. j. w.
7839 348/1 0,15 Lgiń j. w. j. w.
17110 507/2 0,3815 Lgiń j. w. j. w.
brak 343/5 0,3800 Lgiń j. w. j. w.
4331 74 0,23 Łęgoń j. w. j. w.
26425 139 0,24 Łęgoń j. w. j. w.
brak 15/2 0,51 Łysiny j. w. j. w.
brak 23 0,87 Łysiny j. w. j. w.
brak 36-część 0,21 Łysiny j. w. j. w.
brak 39 0,43 Łysiny j. w. j. w.
4249 72 1,48 Łysiny j. w. j. w.
brak 77 0,56 Łysiny j. w. j. w.
16720 83/2 0,58 Łysiny j. w. j. w.
brak 84 0,28 Łysiny j. w. j. w.
brak 87 0,50 Łysiny j. w. j. w.
brak 95 0,66 Łysiny j. w. j. w.
48896 129/2 0,27 Łysiny j. w. j. w.
brak 150 0,25 Łysiny j. w. j. w.
brak 136 0,24 Łysiny j. w. j. w.
brak 155/2 0,3513 Łysiny j. w . j. w.
brak 155/3 0,4357 Łysiny j. w. j. w.
brak 160 0,09 Łysiny j. w. j. w.
brak 162 0,35 Łysiny j. w. j. w.
16720 201 0,2083 Łysiny j. w. j. w.
16720 202 0,1832 Łysiny j. w. j. w.
16720 203 0,34 Łysiny j. w. j. w.
3831 214/1 0,23 Łysiny j. w. j. w.
3831 239/2 0,11 Łysiny j. w. j. w.
brak 242 0,13 Łysiny j. w. j. w.
2085 243 0,08 Łysiny j. w. j. w.
brak 248 0,12 Łysiny j. w. j. w.
944 255 0,38 Łysiny j. w. j. w.
brak 265 0,40 Łysiny j. w. j. w.
brak 277-cz. 0,10 Łysiny j. w. j. w.
brak 278 0,50 Łysiny j. w. j. w.
brak 282 0,47 Łysiny j.w . j. w.
brak 448 0,83 Łysiny j. w. j. w.
49891 104/2 0,32 Nowa Wieś j. w. j. w.
7078 130 1,33 Nowa Wieś j. w. j. w.
30984 135/1 0,3542 Nowa Wieś j. w. j. w.
8034 136/2 0,23 Nowa Wieś j. w. j. w.
7058 139/3 0,74 Nowa Wieś j. w. j. w.
8033 246-cz. 0,64 Nowa Wieś j. w. j. w.
brak 29/3 0,07 Olbrachcice j. w. j. w.
6122 44/1 0,4960 Olbrachcice j. w. j. w.
brak 51/2 0,26 Olbrachcice j. w. j. w.
brak 79/4 0,11 Olbrachcice j. w. j. w.
brak 145/4 0,08 Osowa Sień j. w. j. w.
brak 150/2 0,30 Osowa Sień j. w. j. w.
brak 275/1 0,2478 Osowa Sień j. w. j. w.
6141 338/12 0,41 Osowa Sień j. w. j. w.
36505 314/1 0,2010 Osowa Sień j. w. j. w.
111 1/2 0,47 Przyczyna Górna j. w. j. w.
18104 140/1 1,42 Przyczyna Górna j. w. j. w.
18104 158 0,23 Przyczyna Górna j. w. j. w.
brak 171 0,51 Przyczyna Górna j. w. j. w.
brak 156 0,4242 Siedlnica j. w. j. w.
4613 746 0,1714 Siedlnica j. w. j. w.
4613 1199 0,2367 Siedlnica j. w. j. w.
4613 1219 0,1832 Siedlnica j. w. j. w.
brak 21/3 5,07 Tylewice j. w. j. w.
6418 37/2 4,94 Tylewice j. w. j. w.
brak 91/2 0,51 Tylewice j. w. j. w.
896 99/5 0,12 Tylewice j. w. j. w.
5197 105/2 0,45 Tylewice j. w. j. w.
6835 121/2 0,12 Tylewice j. w. j. w.
2930 146/3 0,20 Tylewice j. w. j. w.
5197 105/2 0.\,45 Tylewice j. w. j. w.
brak 74 0,07 Wygnańczyce j. w. j. w.
45539 104/1 0,30 Wygnańczyce j. w. j. w.
brak 162/2-część 0,67 Wygnańczyce j. w. j. w.
brak 43 0,5285 Wschowa j. w. j. w.
brak 44 0,7185 Wschowa j. w. j. w.
brak 45 0,7500 Wschowa j. w. j. w.
brak 46 0,4759 Wschowa j. w. j. w.
brak 47 0,5200 Wschowa j. w. j. .
brak 48 0,5066 Wschowa j. w. j. w.
brak 49 0,2543 Wschowa j. w. j. w.
brak 50 0,2431 Wschowa j. w. j. w.
4450 52 1,2615 Wschowa j. w. j. w.
brak 53 0,0804 Wschowa j. w. j. w.
brak 54 1,2858 Wschowa j. w. j. w.
brak 55 0,2959 Wschowa j. w. j. w.
brak 56 0,5574 Wschowa j. w. j. w.
brak 57 0,5900 Wschowa j. w. j. w.
brak 58 0,3200 Wschowa j. w. j. w.
brak 59 0,3516 Wschowa j. w. j. w.
4873 60 0,3200 Wschowa j. w. j. w.
4843 61 0,4171 Wschowa j. w. j. w.
4843 62 0,4171 Wschowa j. w. j. w.
4663 94 2,4883 Wschowa j. w. j. w.
4663 96 0,6806 Wschowa j. w. j. w.
8178 97 0,7100 Wschowa j. w. j. w.
8178 98 0,6802 Wschowa j. w. j. w.
8178 100 0,3900 Wschowa j. w. j. w.
8178 101 0,3865 Wschowa j. w. j. w.
8178 105 0,5259 Wschowa j. w. j. w.
8178 106 1,0373 Wschowa j. w. j. w.
8178 107 0,5846 Wschowa j. w. j. w.
8178 108 0,2610 Wschowa j. w. j. w.
8178 109 0,2560 Wschowa j. w. j. w.
8178 110 0,6631 Wschowa j. w. j. w.
8178 111 0,2359 Wschowa j. w. j. w.
8178 112 0,2347 Wschowa j. w. j. w.
8178 113 0,4759 Wschowa j. w. j. w.
8178 114 0,5329 Wschowa j. w. j. w.
8178 115 0,5729 Wschowa j. w. j. w.
48585 123 1,3675 Wschowa j. w. j. w.
48585 124 0,2838 Wschowa j. w. j. w.
48585 125 0,1931 Wschowa j. w. j. w.
48585 126 0,2481 Wschowa j. w. j. w.
48585 127 0,1163 Wschowa j. w. j. w.
48585 128 0,2540 Wschowa j. w. j. w.
48585 129 0,2618 Wschowa j. w. j. w.
48585 130 0,6033 Wschowa j. w. j. w.
48585 131/2 0,2851 Wschowa j. w. j. w.
48585 135/5 1,6261 Wschowa j. w. j. w.
21346 138 0,9704 Wschowa j. w. j. w.
30193 139 0,4300 Wschowa j. w. j. w.
30193 140 1,0859 Wschowa j. w. j. w.
8178 447 0,2138 Wschowa j. w. j. w.
8178 448 0,2386 Wschowa j. w. j. w.
8178 449 0,2558 Wschowa j. w. j. w.
8178 450 0,2287 Wschowa j. w. j. w.
8178 451 0,4618 Wschowa j. w. j. w.
8178 452 0,1973 Wschowa j. w. j. w.
8178 453 0,1402 Wschowa j. w. j. w.
4663 454/4cz. 0,69 Wschowa j. w. j. w.
8178 465/13 5,1999 Wschowa j. w. j. w.
31200 480/2 0,0760 Wschowa j. w. j. w.
5831 592 0,0897 Wschowa j. w. j. w.
31448 1001 0,4000 Wschowa j. w. j. w.
31034 1648/2 0,1674 Wschowa j. w. j. w.
1724 1799 2,4732 Wschowa j. w. j. w.
3104 1800 0,8517 Wschowa j. w. j. w.
8178 1857/2 0,9562 Wschowa j. w. j. w.
4690 1907-część 1,4290 Wschowa j. w. j. w.
6230 1913 0,5746 Wschowa j. w. j. w.
6230 1914-część 0,3406 Wschowa j. w. j. w.
6230 1915-część 0,6097 Wschowa j. w. j. w.
6230 1916 0,21 Wschowa j. w. j. w.
4690 1988 0,5223 Wschowa j. w. j. w.
4450 2000 0,6353 Wschowa j. w. j. w.
6230 2048 0,7830 Wschowa j. w. j. w.
19441 2214 0,4892 Wschowa j. w . j. w.
4377 2297 0,9837 Wschowa j. w. j. w.
4377 2298 0,30 Wschowa j. w. j. w.
3627 2300 0,9137 Wschowa j. w. j. w.
8178 2321 0,7250 Wschowa j. w. j. w.
3580 2341 0,9859 Wschowa j. w. j. w.
30570 2353 2,2521 Wschowa j. w. j. w.
6230 2120/2 0,1477 Wschowa j. w. j. w.
6230 2121 0,3873 Wschowa j. w. J. w.
6230 2124 0,1306 Wschowa j. w. j. w.
6230 2126 0,1637 Wschowa j. w. j. w.
6230 2127 0,1224 Wschowa j. w. j. w.
6230 2131 0,3270 Wschowa j. w. j. w.
6230 2137/1 0,1013 Wschowa j. w. j. w.
6230 2137/2 0,2797 Wschowa j. w. j. w.
6230 2140 0,1500 Wschowa j. w. j. w.
6230 2141 0,1044 Wschowa j. w. j. w.
6230 2143 0,2713 Wschowa j. w. j. w.
30964 2157 0,2010 Wschowa j. w . j. w.
6230 2159 0,4917 Wschowa j. w. j. w.
6230 2162 0,6642 Wschowa j. w. j. w.
6230 2166 0,3000 Wschowa j. w. j. w.
6230 2167 0,3300 Wschowa j. w. j. w.
6230 2168 0,2900 Wschowa j. w. j. w.
6230 2169 0,3261 Wschowa j. w. j. w.
6230 2170 0,3200 Wschowa j. w. j. w.
6230 2171 0,2900 Wschowa j. w. j. w.
6230 2172 0,5200 Wschowa j. w. j. w.
6230 2173 0,4500 Wschowa j. w. j. w.
6230 2174 0,2353 Wschowa j. w. j. w.
6230 2175 0,1771 Wschowa j. w. j. w.
6230 2176 0,8400 Wschowa j. w. j. w.
6230 2177 0,3300 Wschowa j. w. j. w.
6230 2178 0,2800 Wschowa j. w. j. w.
6230 2179 0,3082 Wschowa j. w. j. w.
4691 2180 0,4982 Wschowa j. w. j. w.

Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz konserwacji urządzeń melioracyjnych w przypadku otrzymania stosownego wezwania od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie, oraz zobowiązany jest do zapłaty podatku rolnego za przedmiot dzierżawy.Data publikacji: 2009-12-23 10:32:54 ( odsłon)
- Waldemar Skrzypczak
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa