Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/19/15

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 stycznia 2015r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2015 rok.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) i § 62 Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2012r., poz. 2597)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§  1

  

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2015 rok stanowiące załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§  2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Hanna Knaflewska-Walkowiak

 

 


plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2015 rok
Rozmiar: 112.00 KB
Data publikacji: 2015-01-30 10:06:43
Ilość pobrań: 216

Data publikacji: 2015-01-30 10:04:49 (785 odsłon)
- Sylwia Prętka-Szulc
tel. 65 5408609    e-mail: sylwia.s@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-01-30 10:06:43 Dodano załącznik: plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2015 rok (Plan_pracy_stałych_komisji_Rady_Miejskiej_na_2015r[5164x1].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2015-11-09 11:30:27 TEST Mariusz Ławrynowicz
2015-11-09 11:31:04 Aktualizacja danych Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa