Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała budżetowa na 2012

Uchwała Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011


Uchwała budżetowa na 2012
Rozmiar: 85.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:02:08
Ilość pobrań: 355
Załacznik Nr 1 dochody
Rozmiar: 195.25 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:06:26
Ilość pobrań: 291
Załacznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 383.29 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:12:47
Ilość pobrań: 307
Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:15:15
Ilość pobrań: 278
Zalacznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone
Rozmiar: 103.81 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:16:02
Ilość pobrań: 273
Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 114.43 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:16:44
Ilość pobrań: 263
Zalacznik Nr 6 - dotacje od powiatu
Rozmiar: 17.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:19:17
Ilość pobrań: 273
Zalacznik Nr 7 - dotacje dla jednostek sektora fin. publ.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:23:11
Ilość pobrań: 282
Zalacznik Nr 8 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ.
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:24:19
Ilość pobrań: 261
Zalacznik Nr 10 - solectwa
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:50:01
Ilość pobrań: 286
Zalacznik Nr 11 - fundusz solecki
Rozmiar: 49.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:50:55
Ilość pobrań: 266
Zalacznik Nr 12 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 171.83 KB
Data publikacji: 2012-07-23 09:51:30
Ilość pobrań: 277
Załącznik Nr 9 -dochody i wydatki oswiatowe
Rozmiar: 59.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:23:33
Ilość pobrań: 287

Data publikacji: 2012-07-23 08:58:00 (1013 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-07-23 09:02:08 Dodano załącznik: Uchwała budżetowa na 2012 (Uchwała_budżetowa[3499x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:06:26 Dodano załącznik: Załacznik Nr 1 dochody (Załącznik_Nr_1__-_dochody[3499x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:12:47 Dodano załącznik: Załacznik Nr 2 - wydatki (Załącznik_Nr_2_-_wydatki[3499x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:15:15 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody (Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3499x4].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:16:02 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone (Załącznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone[3499x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:16:44 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[3499x6].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:19:17 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 6 - dotacje od powiatu (Zał_Nr_6___-_powiat[3499x7].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:23:11 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 7 - dotacje dla jednostek sektora fin. publ. (Zał[3499x8].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:24:19 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 8 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ. (Zał[3499x9].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:49:20 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 9 - rachunek dochodów oświatowych (Załącznik_Nr_9__rachunek_dochod Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:50:01 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 10 - solectwa (Zal[3499x11].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:50:55 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 11 - fundusz solecki (Zał[3499x12].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:51:30 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 12 - wydatki majątkowe (Załącznik_Nr_12_-_wydatki_majątkowe[3499x13].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:55:12 Usunięto załącznik: Zalacznik Nr 9 - rachunek dochodów oświatowych (Załącznik_Nr_9__rachunek_dochod.doc) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 09:58:59 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 9 - rachunek dochodow i wydatkow oswiatowych (Załącznik_Nr_9__rachunek_dochod Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:21:52 Usunięto załącznik: Zalacznik Nr 9 - rachunek dochodow i wydatkow oswiatowych (Załącznik_Nr_9__rachunek_dochod.doc) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:23:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 -dochody i wydatki oswiatowe (Załącznik_Nr_9__dochody_i_wydatki_oswiatowe_2012[3499x13].doc) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-24 07:47:14 blędna data Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa