Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała budżetowa na 2011 rok

Uchwała Nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok


Uchwała budżetowa na 2011
Rozmiar: 81.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:06:12
Ilość pobrań: 283
Zalacznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 192.40 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:07:02
Ilość pobrań: 274
Zalacznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 400.40 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:07:40
Ilość pobrań: 280
Zalacznik nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 19.00 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:08:25
Ilość pobrań: 252
Zalacznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone
Rozmiar: 103.03 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:09:03
Ilość pobrań: 286
Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 113.64 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:09:57
Ilość pobrań: 280
Zalacznik Nr 6 - dotacje dla jedn sektora fin. publ.
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:10:56
Ilość pobrań: 283
Zalacznik Nr 7 - dotacje dla jedn spoza sektora fin. publ.
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:12:11
Ilość pobrań: 252
Zalacznik Nr 9 - solectwa i fundusz solecki
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:14:15
Ilość pobrań: 282
Zalacznik Nr 10 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 158.75 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:14:47
Ilość pobrań: 287
Zalacznik nr 8 - dochody i wydatki oświatowe
Rozmiar: 69.00 KB
Data publikacji: 2012-07-23 10:18:32
Ilość pobrań: 277

Data publikacji: 2012-07-23 10:03:07 (998 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-07-23 10:06:12 Dodano załącznik: Uchwała budżetowa na 2011 (Uchwała_budżetowa[3500x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:07:02 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 1 - dochody (Załącznik_Nr_1__-_dochody[3500x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:07:40 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 2 - wydatki (Załącznik_Nr_2__-_wydatki[3500x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:08:25 Dodano załącznik: Zalacznik nr 3 - przychody i rozchody (Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3500x4].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:09:03 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone (Załącznik_Nr_4__-_dotacje[3500x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:09:57 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Załącznik_Nr_5__-_wydatki_na_zadania_zlecone[3500x6].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:10:56 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 6 - dotacje dla jedn sektora fin. publ. (Załącznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jedn[3500x7].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:12:11 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 7 - dotacje dla jedn spoza sektora fin. publ. (Zał[3500x8].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:12:56 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 8 - rachunek dochodow oswiatowych (Załącznik_Nr_8__rachunek_dochod Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:14:15 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 9 - solectwa i fundusz solecki (Załącznik_Nr_9__-_Plan_Sołectw_2011r[3500x10].xls) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:14:47 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 10 - wydatki majątkowe (Załącznik_Nr_10_-_wydatki_majątkowe[3500x11].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:16:59 Usunięto załącznik: Zalacznik Nr 8 - rachunek dochodow oswiatowych (Załącznik_Nr_8__rachunek_dochod.doc) Katarzyna Leśniewicz
2012-07-23 10:18:32 Dodano załącznik: Zalacznik nr 8 - dochody i wydatki oświatowe (Załącznik_Nr_8__dochody_i_wydatki_oswiatowe_2011[3500x11].doc) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa