Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Budżetowa na 2015 rok

Tu wpisz treść


Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok
Rozmiar: 87.00 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:05:02
Ilość pobrań: 264
Załącznik Nr 1 - dochody 2015
Rozmiar: 256.17 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:05:40
Ilość pobrań: 223
Załącznik Nr 2 - wydatki 2015
Rozmiar: 432.62 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:06:05
Ilość pobrań: 266
Zał. Nr 3 - przychody i rozchody na 2015 rok
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:06:49
Ilość pobrań: 198
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone na 2015
Rozmiar: 149.23 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:07:37
Ilość pobrań: 196
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone 2015
Rozmiar: 162.31 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:08:35
Ilość pobrań: 187
Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ.
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:09:44
Ilość pobrań: 187
Zał. Nr 6 - dotacje dla jedn. sektora fin. publ.
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:10:26
Ilość pobrań: 173
Zał. Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:12:07
Ilość pobrań: 178
Zał. Nr 9 - wydatki sołectw 2015
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:12:39
Ilość pobrań: 178
Zał. Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki 2015
Rozmiar: 59.50 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:13:33
Ilość pobrań: 186
Zał. Nr 11 - wydatki majątkowe na 2015 rok
Rozmiar: 197.91 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:15:25
Ilość pobrań: 207
Zal. Nr 12 - dochody i wydatki - porozumienie z Powiatem Wschowskim
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2015-02-02 08:16:46
Ilość pobrań: 218

Data publikacji: 2015-02-02 08:03:54 (734 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-02-02 08:05:02 Dodano załącznik: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok (Uchwala_budzetowa_na_2015_-_IV[5168x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:05:40 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody 2015 (Załacznik_Nr_1__-_dochody_2015[5168x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:06:05 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki 2015 (Załacznik_Nr_2_-_wydatki_2015[5168x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:06:49 Dodano załącznik: Zał. Nr 3 - przychody i rozchody na 2015 rok (Zał[5168x4].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:07:37 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone na 2015 (Załacznik_Nr_4__-_dotacje_na_zadania_zlecone_na_2015[5168x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:08:35 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone 2015 (Załącznik_Nr_5__-_wydatki_na_zadania_zlecone_2015[5168x6].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:09:44 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ. (Zał[5168x7].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:10:26 Dodano załącznik: Zał. Nr 6 - dotacje dla jedn. sektora fin. publ. (Zał[5168x8].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:12:07 Dodano załącznik: Zał. Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe (Załacznik_Nr_8_-_dochody_osw[5168x9].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:12:39 Dodano załącznik: Zał. Nr 9 - wydatki sołectw 2015 (Zał[5168x10].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:13:33 Dodano załącznik: Zał. Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki 2015 (Zał[5168x11].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:15:25 Dodano załącznik: Zał. Nr 11 - wydatki majątkowe na 2015 rok (Załącznik_Nr_11_-_wydatki_majatkowe_2015[5168x12].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-02-02 08:16:46 Dodano załącznik: Zal. Nr 12 - dochody i wydatki - porozumienie z Powiatem Wschowskim (Zał_Nr_12__-_powiat_2015_-_29[5168x13].xls) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa