Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała budżetowa na 2016 rok

Tu wpisz treść


Uchwała budżetowa na 2016
Rozmiar: 86.00 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:04:23
Ilość pobrań: 197
Załącznik Nr 1 - dochody na 2016
Rozmiar: 250.89 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:05:01
Ilość pobrań: 165
Załącznik Nr 2 - wydatki na 2016
Rozmiar: 443.13 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:05:36
Ilość pobrań: 191
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody na 2016
Rozmiar: 123.08 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:06:08
Ilość pobrań: 134
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone na 2016
Rozmiar: 154.69 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:06:47
Ilość pobrań: 155
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone na 2016
Rozmiar: 166.97 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:07:28
Ilość pobrań: 142
Załącznik Nr 6 - dotacje dla jednostek sektora fin. publ. na 2016
Rozmiar: 126.92 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:08:32
Ilość pobrań: 136
Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ. na 2016
Rozmiar: 137.13 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:09:25
Ilość pobrań: 118
Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe
Rozmiar: 132.71 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:11:33
Ilość pobrań: 137
Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw na 2016
Rozmiar: 220.87 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:12:47
Ilość pobrań: 127
Załącznik Nr 10 - wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na 2016
Rozmiar: 175.17 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:13:35
Ilość pobrań: 117
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe na 2016
Rozmiar: 227.78 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:14:46
Ilość pobrań: 151
Załącznik Nr 12 - dochody i wydatki na podstawie porozumienia z Powiatem na 2016
Rozmiar: 132.17 KB
Data publikacji: 2015-12-29 09:16:53
Ilość pobrań: 146

Data publikacji: 2015-12-29 09:01:50 (548 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-29 09:04:23 Dodano załącznik: Uchwała budżetowa na 2016 (Uchwala_budzetowa_2016[5536x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:05:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody na 2016 (Zalacznik_Nr_1__-_dochody[5536x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:05:36 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki na 2016 (Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[5536x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:06:08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody na 2016 (Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[5536x4].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:06:47 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone na 2016 (Zalacznik_Nr_4__-_dotacje_na_zadania_zlecone_[5536x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:07:28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone na 2016 (Zalacznik_Nr_5__-_wydatki_na_zadania_zlecone[5536x6].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:08:32 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacje dla jednostek sektora fin. publ. na 2016 (Zalacznik_Nr__6_-_dotacje_dla_jsp[5536x7].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:09:25 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ. na 2016 (Zalacznik_Nr_7_-_dot[5536x8].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:11:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe (Zalacznik_Nr_8_-_dochody_ośw[5536x9].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:12:47 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw na 2016 (Zalacznik_Nr_9__-_wydatki_solectw[5536x10].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:13:35 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na 2016 (Zalacznik_Nr_10_-_fundusz_solecki[5536x11].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:14:46 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe na 2016 (Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_majatkowe_[5536x12].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-12-29 09:16:53 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - dochody i wydatki na podstawie porozumienia z Powiatem na 2016 (Zalacznik_Nr_12_-_porozumienie_z_Powiatem[5536x13].pdf) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa