Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok

Tu wpisz treść


Uchwała budżetowa na 2017 rok
Rozmiar: 90.50 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:16:56
Ilość pobrań: 159
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok
Rozmiar: 462.06 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:22:01
Ilość pobrań: 131
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017
Rozmiar: 1 240.17 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:23:39
Ilość pobrań: 149
Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:24:29
Ilość pobrań: 110
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok
Rozmiar: 126.10 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:27:07
Ilość pobrań: 107
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok
Rozmiar: 192.96 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:32:55
Ilość pobrań: 97
Dotacje dla jesdnostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2017 rok
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:33:59
Ilość pobrań: 106
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:35:13
Ilość pobrań: 108
Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2017 rok
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:39:53
Ilość pobrań: 101
Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:42:05
Ilość pobrań: 110
Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa realziowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok
Rozmiar: 63.00 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:43:23
Ilość pobrań: 103
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok
Rozmiar: 319.69 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:45:06
Ilość pobrań: 125
Dochody i wydatki związane z reazliacją zadań wykonywanych na podstawie poprozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2017-01-03 10:46:42
Ilość pobrań: 107

Data publikacji: 2017-01-03 10:14:19 (695 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-01-03 10:16:56 Dodano załącznik: Uchwała budżetowa na 2017 rok (Uchwala_budzetowa_2017_XXIV[5928x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:22:02 Dodano załącznik: Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok (Załącznik_Nr_1-_dochody_2017[5928x2].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:23:39 Dodano załącznik: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 (Załacznik_Nr_2_-_wydatki_2017[5928x3].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:24:29 Dodano załącznik: Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok (Zalacznik_Nr_3_-_rozchody_na_2017[5928x4].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:27:07 Dodano załącznik: Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok (Załacznik_Nr_4_-_dotacje_2017[5928x5].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:32:55 Dodano załącznik: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok (Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone_2017[5928x6].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:34:00 Dodano załącznik: Dotacje dla jesdnostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2017 rok (Zalacznik_Nr__6_-_dotacje_dla_jsp_na_2017[5928x7].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:35:13 Dodano załącznik: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok (Zalacznik_Nr_7_-_dot[5928x8].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:39:53 Dodano załącznik: Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2017 rok (Zalacznik_Nr_8_-_dochody_ośw[5928x9].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:42:05 Dodano załącznik: Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok (Zalacznik__Nr_9_-__wydatki_sołectw__2017[5928x10].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:43:23 Dodano załącznik: Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa realziowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok (Zalacznik___Nr_10_-_fundusz_sołecki_2017[5928x11].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:45:06 Dodano załącznik: Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok (Załącznik_Nr_11-_wydatki_majątkowe_2017[5928x12].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-01-03 10:46:43 Dodano załącznik: Dochody i wydatki związane z reazliacją zadań wykonywanych na podstawie poprozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok (Zalacznik_Nr_12_-_powiat_2017[5928x13].xls) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa