Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Pracownicy UMiG, Kierownicy gminnych os. prawnych, Kierownicy gmin. jedn. organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za rok 2003


1. Burmistrz
Krzysztof Grabka oświadczenie majątkowe
2. Z-ca Burmistrza
Marek Kraśny oświadczenie majątkowe
3. Skarbnik
Anna Benit oświadczenie majątkowe
4. Sekretarz
Jerzy Bojarski oświadczenie majątkowe
5. Dyrektor OSIR
Zbigniew Lewandowski oświadczenie majątkowe
6. Dyrektor OPS
Aleksandra Stryjewska oświadczenie majątkowe
7. Dyrektor SP nr 1
Lesław Moliński oświadczenie majątkowe
8. Dyrektor SP nr 2
Ryszard Ratajczak oświadczenie majątkowe
9. Dyrektor SP Osowa Sień
Bronisław Orłowski oświadczenie majątkowe
10. Dyrektor Publicznej SP w Lginiu
Tomasz Andrys oświadczenie majątkowe
11. Dyrektor SP w Konradowie
Kamila Chudzińska oświadczenie majątkowe
12. Dyrektor SP w Siedlnicy
Bogusław Korczak oświadczenie majątkowe
13. Dyrektor SP w Łysinach
Elżbieta Rakowska oświadczenie majątkowe
14. Dyrektor Gimnazjum nr 1
Ryszard Herkt oświadczenie majątkowe
15. Dyrektor Gimnazjum nr 2
Władysław Chilarski oświadczenie majątkowe
16. Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1
Irena Mały oświadczenie majątkowe
17. Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3
Sylwia Wojtkowiak oświadczenie majątkowe
18. Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5
Lidia Toś oświadczenie majątkowe
19. Dyrektor Domu Kultury we Wschowie
Jacek Lisiak oświadczenie majątkowe
20. Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG we Wschowie
Ilona Ratajczak oświadczenie majątkowe
21. Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej
Leszek Marciniak oświadczenie majątkowe
22. Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej (do 30.03.2003)
Władysław Czyżyk oświadczenie majątkowe
23. Prezes S-ki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
Tadeusz Kąkalec oświadczenie majątkowe
24. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Andrzej Nowicki oświadczenie majątkowe
25. Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
Lucyna Puk oświadczenie majątkowe
26. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Witold Kotwica oświadczenie majątkowe
27. Główny Specjalista d/s Infrastruktury
Marian Kociubiński oświadczenie majątkowe
28. Naczelnik Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości
Włodzimierz Turek oświadczenie majątkowe
29. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego (do 31.07.2003)
Marian Szarejko oświadczenie majątkowe

30. Kierownik USC
Mirosława Chmielewska oświadczenie majątkowe
31. Z-ca Kierownika USC
Małgorzata Masłowska oświadczenie majątkowe
32. Dyrektor ZBGKiM
Witold Dokurno oświadczenie majątkoweData publikacji: 2005-02-13 21:26:02 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa