Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Radni + Burmistrz

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka oświadczenie majątkowe

1. Boguslawa Awsiukiewicz oświadczenie majątkowe

2. Franciszek Baśczyn oświadczenie majątkowe

3. Władysław Brzechwa oświadczenie majątkowe

4. Włodzimierz Drzewiecki oświadczenie majątkowe

5. Andrzej Dworkiewicz oświadczenie majątkowe

6. Bogusław Jarzyna oświadczenie majątkowe

7. Krystyna Kałużna oświadczenie majątkowe

8. Jan Kiciński oświadczenie majątkowe

9. Edward Kobierski oświadczenie majątkowe

10. Jacek Kowalczyk oświadczenie majątkowe

11. Stanisław Kowalczyk oświadczenie majątkowe

12. Elżbieta Marciniak-Lewandowska oświadczenie majątkowe

13. Beata Misiewicz oświadczenie majątkowe

14. Andrzej Naskręt oświadczenie majątkowe

15. Jolanta Pawłowska oświadczenie majątkowe

16. Jan Pabierowski oświadczenie majątkowe

17. Wiesław Przybycień oświadczenie majątkowe

18. Tadeusz Stępniak oświadczenie majątkowe

19. Ryszard Stolarski oświadczenie majątkowe

20. Antoni Turkiewicz oświadczenie majątkowe

21. Fabian Grzyb oświadczenie majątkoweData publikacji: 2006-10-27 11:30:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa