Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Oświadczenia majątkowe 2010 część II

Andrys Tomasz
oświadczenie majątkowe

Bąkiewicz Sylwia
oświadczenie majątkowe

Benit Anna
oświadczenie majątkowe

Błaszczyk Mikołaj
oświadczenie majątkowe

Bojarska-Owoc Anna
oświadczenie majątkowe

Bryjak Małgorzata
oświadczenie majątkowe

Chałupka Piotr
oświadczenie majątkowe

Chilarska Renata
oświadczenie majątkowe

Chilarski Władysław
oświadczenie majątkowe

Chruszczewska Mariola
oświadczenie majątkowe

Chudzińska Kamila
oświadczenie majątkowe

Drgas Halina
oświadczenie majątkowe

Gałecka Marzanna
oświadczenie majątkowe

Hauke Małgorzata
oświadczenie majątkowe

Herkt Ryszard
oświadczenie majątkowe

Janowski Jerzy
oświadczenie majątkowe

Kociubiński Marian
oświadczenie majątkowe

Korczak Bogusław
oświadczenie majątkowe

Kuryłło Wojciech
oświadczenie majątkowe

Lisiak Jacek
oświadczenie majątkowe

Marciniak Leszek
oświadczenie majątkowe

Nowicki Andrzej
oświadczenie majątkowe

Patalas Danuta
oświadczenie majątkowe

Ratajczak Ilona
oświadczenie majątkowe

Ratajczak Ryszard
oświadczenie majątkowe

Semeniuk Zbigniew
oświadczenie majątkowe

Skorupinski Witold
oświadczenie majątkowe

Stryjewska Aleksandra
oświadczenie majątkowe

Szarejko Marian
oświadczenie majątkowe

Toś Lidia
oświadczenie majątkowe

Zakrzewska Aneta
oświadczenie majątkowe

Żaczyk Roman
oświadczenie majątkoweData publikacji: 2010-07-20 13:30:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa