Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wykazie nieruchomości-styczeń 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.,poz.518 ze zm.) -ogłoszeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 16 stycznia 2015 roku podane zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym i w trybie bezprzetargowym.

Wykazy dotyczą:

-lokalu użytkowego o pow.49,40 m2 przy ul.Niepodległości 25 we Wschowie (przetarg);

-działki (drogi śródpolnej) nr 380 o pow.800 m2 w Łysinach (przetarg);

-nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej-działki 946/2,945/4 przy ul.Cichej/ul.Targowej we Wschowie (sprzedaż na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej);

-lokalu użytkowego o pow.77,81 m2 (zakład szklarski) przy ul.Ks.A.Kostki 10 (sprzedaż dla najemcy);

-lokalu mieszkalnego o pow.50,90 m2 przy ul.Ks.A.Kostki 26 we Wschowie (sprzedaż dla gł.najemcy).

 

Wykazy wywieszone są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1.

Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Wschowa, dnia 16.01.2015 rokuData publikacji: 2015-01-20 08:51:05 (503 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa