Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wykazach

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,poz.1774 )-ogłoszeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25 stycznia 2016 roku podane zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

 

Wykazy dotyczą:

 

-lokalu mieszkalnego o pow.102,94 m2 przy ul.T.Kościuszki 6 we Wschowie (sprzedaż dla gł.najemcy);

 

-lokalu mieszkalnego o pow.47,40 m2 przy ul.Bema 2 we Wschowie (sprzedaż dla gł.najemcy);

 

-lokalu mieszkalnego o pow.41,00 m2 przy ul.Ks.Kostki 14 we Wschowie (sprzedaż dla gł.najemcy);

 

-lokalu mieszkalnego o pow.38,29 m2 przy ul.K.Wielkiego 17 we Wschowie (sprzedaż dla gł.najemcy);

 

-lokalu mieszkalnego o pow.27,00 m2 przy ul.Kilińskiego 7 we Wschowie (sprzedaż dla gł.najemcy).

 

 

 

Wykazy wywieszone są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1.

 

Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

 

Wschowa, dnia 25.01.2016 roku

 Data publikacji: 2015-08-31 14:39:19 (537 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-01-25 13:57:29 data Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa