Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 02.03.2016r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,poz.1774 )-ogłoszeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19 lutego 2016 roku podane zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

 

Wykazy dotyczą:

 

-lokalu mieszkalnego nr 3 o pow.24,40 m2 przy ul.Boh.Westerplatte 11a we Wschowie;

 

-lokalu mieszkalnego nr 1 o pow.57,17 m2 przy ul.Pocztowej 4/6 we Wschowie;

 

-lokalu (do adaptacji) o pow.55,80 m2 przy ul.Kilińskiego 4 we Wschowie;

 

-lokalu użytkowego o pow.25,19 m2 przy ul.Kościelnej 2 we Wschowie;

 

-lokalu użytkowego o pow.22,34 m2 przy ul.Moniuszki 4 we Wschowie;

 

-nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych:we Wschowie, w Łysinach, w Wygnańczycach:

 

-nr 1740/1 o pow.2,0273 ha, nr 1740/2 o pow.0,3479 ha, nr 433/2 o pow.0,1120 ha, nr 1701/1 o pow.

 

0,1308 ha, nr 1701/2 o pow.0,1230 ha, nr 1711/2 o pow.0.0939 ha, nr 1711/4 o pow.0,1073 ha, nr 162/2

 

o pow.0,6900 ha, nr 77 o pow.0,5600 ha i nr 155/2 o pow.0,3513 ha.

 

 

 

Ponadto- na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, które dotyczą:

 

-lokalu użytkowego o pow.34,56 m2 przy ul.Pocztowej 1 (sprzedaż dla najemcy);

 

-działki 1725 o pow.0,0246 ha przy ul.Konradowskiej (sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości);

 

-działki numer 162 o powierzchni 0,0300 ha (droga) w Lginiu (sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości).

 

 

 

Wykazy wywieszone są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1.

 

Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

 

Wschowa, dnia 02.03.2016 roku

 Data publikacji: 2016-03-03 10:57:28 (467 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa