Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych nierolniczych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w roku 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.) podaje do publicznej informacji, że w dniu 06 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.bip.wschowa.pl wywieszone zostaną na okres 21 dni (od dnia 06.12.2017 r. do dnia 28.11.2017 r.) następujące wykazy:

1.      wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele nierolnicze w trybie bezprzetargowym
w roku 2018,

2.      wykaz działek przeznaczonych  do dzierżawy na cele rolnicze w roku 2018.

 

/-/ Z up. BURMISTRZA

Miłosz Czopek

Zastępca Burmistrza

Wschowa, 01 grudnia 2017 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018:

 

LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA W M2

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

nr działki

obręb

KW

1.

400

Wschowa

brak

433

Kościuszki

2.

586

Wschowa

33495

1897

Wolności

3.

592/2

Wschowa

ZG1W/00005831/1

640

Kamienna

4.

592/1

Wschowa

ZG1W/00005831/1

247

Kamienna

5.

783

Wschowa

ZG1W/18573

357

Sienkiewicza

6.

923

Wschowa

25690

147

Nowy Rynek

7.

769

Wschowa

ZG1W/7156

795

Wesoła

8.

960

Wschowa

ZG1W/5250

1642

Plac Grunwaldu

9.

1016

Wschowa

ZG1W/00006673/2

343

Kościuszki

10.

1019

Wschowa

ZG1W/00003439/9

372

Kościuszki

11.

1020/1

Wschowa

ZG1W/00022592/8

66

Kościuszki

12.

1032

Wschowa

ZG1W/00005831/1

259

Klasztorna

13.

1033

Wschowa

41282

84

Klasztorna

14.

1034

Wschowa

41282

240

Rzemieślnicza

15.

1068

Wschowa

41282

223

Pocztowa

16.

1071

Wschowa

41282

336

Klasztorna

17.

1112

Wschowa

ZG1W/00024099/6

683

Daszyńskiego

18.

1245

Wschowa

ZG1W/00003769/1

301

Plac Ćwiczeń

19.

1335

Wschowa

ZG1W/00022026/0

1195

Obrońców Warszawy

20.

1339/2

Wschowa

ZG1W/00003104/2

5545

Obrońców Warszawy

21.

1345

Wschowa

16685

981

Obrońców Warszawy

22.

1161/3

Wschowa

ZG1W/00002143/0

687

Daszyńskiego

23.

1438

Wschowa

ZG1W/00016365/3

100

Rzeźnicka

24.

1457

Wschowa

ZG1W/00005950/1

800

Rynek

25.

1477

Wschowa

ZG1W/00005950/1

7397

Herbergera

26.

1490

Wschowa

26774

178

Plac  Zamkowy

27.

1533

Wschowa

16663

1277

Herbergera

28.

1625

Wschowa

1663

3319

Nowa

29.

1707

Wschowa

ZG1W/00004296/1

1493

Obrońców Warszawy

30.

1725/4

Wschowa

ZG1W/00022592/8

246

Konradowska

31.

1725/5

Wschowa

ZG1W/00022592/8

520

Konradowska

32.

1725/2

Wschowa

ZG1W/00022592/8

176

Konradowska

33.

1725/3

Wschowa

ZG1W/00022592/8

284

Konradowska

34.

1735

Wschowa

ZG1W/00004296/1

2090

Przemysłowa

35.

1736

Wschowa

ZG1W/00004296/1

3753

Przemysłowa

36.

1782

Wschowa

ZG1W/00004296/1

835

Konradowska

37.

1793

Wschowa

ZG1W/00004296/1

1245

Kazimierza Wielkiego

38.

1844

Wschowa

ZG1W/00005831/1

1306

Moniuszki

39.

1845

Wschowa

ZG1W/00005831/1

80

Moniuszki

40.

1881

Wschowa

ZG1W/00004296/1

900

Abp. Stablewskiego

41.

2221

Wschowa

ZG1W/00004296/1

491

Obrońców Warszawy

42.

2223

Wschowa

ZG1W/00022593/5

710

Obrońców Warszawy

43.

2361

Wschowa

ZG1W/00006946/7

5854

Jagiellońska

44.

1000/10

Wschowa

3669

340

Strażacka

45.

1000/14

Wschowa

3669

664

Daszyńskiego

46.

1000/15

Wschowa

3669

355

Daszyńskiego

47.

1006/6

Wschowa

ZG1W/00003608/5

3041

Kościuszki

48.

1017/4

Wschowa

ZG1W/00007671/5

572

Kościuszki

49.

1018/2

Wschowa

25613

1087

Kościuszki

50.

1028/10

Wschowa

ZG1W/00000215/2

1970

Rzemieślnicza

51.

1038/6

Wschowa

ZG1W/00005831/1

998

Niepodległości

52.

1042/4

Wschowa

ZG1W/00005831/1

109

Klasztorna

53.

1042/6

Wschowa

ZG1W/00005831/1

92

Klasztorna

54.

1048/4

Wschowa

25615

585

Klasztorna

55.

1052/2

Wschowa

26368

193

Poprzeczna

56.

1057/56

Wschowa

ZG1W/00016209/2

4353

Niepodległości

57.

1057/51

Wschowa

ZG1W/00016209/2

1058

Niepodległości

58.

1057/52

Wschowa

ZG1W/00016209/2

33

Niepodległości

59.

1057/53

Wschowa

ZG1W/00016209/2

34

Niepodległości

60.

1080/4

Wschowa

30551

179

Pocztowa

61.

1083/4

Wschowa

2130

442

Pocztowa

62.

1084/4

Wschowa

4571

599

Pocztowa

63.

1097/6

Wschowa

ZG1W/00007875/5

734

Daszyńskiego

64.

1099/7

Wschowa

ZG1W/00015639/8

695

Daszyńskiego

65.

1100/7

Wschowa

41108

439

Daszyńskiego

66.

1108/2

Wschowa

ZG1W/00002067/3

882

Głowackiego

67.

1125/4

Wschowa

16280

408

Kościuszki

68.

1207/2

Wschowa

ZG1W/00022641/7

14

55 PPP

69.

1208/1

Wschowa

33482

92

55 PPP

70.

1208/2

Wschowa

33482

20

55 PPP

71.

1209/1

Wschowa

33482

88

55 PPP

72.

1209/2

Wschowa

33482

21

55 PPP

73.

1210/2

Wschowa

ZG1W/00022641/7

24

55 PPP

74.

1211/1

Wschowa

33482

82

55 PPP

75.

1211/2

Wschowa

33482

24

55 PPP

76.

1213/1

Wschowa

33482

165

55 PPP

77.

1213/2

Wschowa

ZG1W/00002143/0

247

55 PPP

78.

1264/36

Wschowa

ZG1W/00003769/1

169

Szymanowskiego

79.

1264/37

Wschowa

ZG1W/00003769/1

5338

Szymanowskiego

80.

1315/1

Wschowa

ZG1W/00003912/9

141

Konopnickiej

81.

1315/2

Wschowa

ZG1W/00003912/9

261

Konopnickiej

82.

1315/3

Wschowa

ZG1W/00003912/9

248

Konopnickiej

83.

1315/4

Wschowa

ZG1W/00003912/9

246

Konopnickiej

84.

1315/6

Wschowa

ZG1W/00003912/9

237

Konopnickiej

85.

1316/2

Wschowa

ZG1W/00003912/9

338

Konopnickiej

86.

1316/3

Wschowa

ZG1W/00003912/9

336

Konopnickiej

87.

1316/4

Wschowa

ZG1W/00003912/9

297

Konopnickiej

88.

1316/5

Wschowa

ZG1W/00003912/9

215

Konopnickiej

89.

1316/7

Wschowa

ZG1W/00003912/9

197

Konopnickiej

90.

1317/10

Wschowa

ZG1W/00003912/9

284

Konopnickiej

91.

1317/11

Wschowa

ZG1W/00003912/9

283

Konopnickiej

92.

1317/12

Wschowa

ZG1W/00003912/9

293

Konopnickiej

93.

1317/2

Wschowa

ZG1W/00003912/9

287

Konopnickiej

94.

1317/8

Wschowa

ZG1W/00003912/9

290

Aleja Dębowa

95.

1373/1

Wschowa

ZG1W/00007669/8

20

Zielony Rynek

96.

1373/17

Wschowa

ZG1W/00007669/8

19

Zielony Rynek

97.

1373/19

Wschowa

ZG1W/00007669/8

1344

Zielony Rynek

98.

1385/3

Wschowa

ZG1W/00004575/1

539

Obrońców Warszawy

99.

1385/4

Wschowa

ZG1W/00004575/1

1375

Obrońców Warszawy

100.

1386/23

Wschowa

ZG1W/00007669/8

20

Zielony Rynek

101.

1386/29

Wschowa

ZG1W/00007669/8

20

Zielony Rynek

102.

1407/4

Wschowa

ZG1W/00016280/3

301

Bema

103.

1416/1

Wschowa

1478

16

Obrońców Warszawy

104.

1416/13

Wschowa

1478

836

Obrońców Warszawy

105.

1416/2

Wschowa

1478

17

Obrońców Warszawy

106.

1416/3

Wschowa

1478

15

Obrońców Warszawy

107.

1417/2

Wschowa

1478

12

Lipowa

108.

1417/3

Wschowa

1478

12

Lipowa

109.

1417/4

Wschowa

1478

16

Lipowa

110.

1417/5

Wschowa

1478

545

Lipowa

111.

1423/3

Wschowa

ZG1W/00024003/7

132

Bema

112.

1423/2

Wschowa

ZG1W/00007338/9

112

Bema

113.

1432/13

Wschowa

ZG1W/00007505/1

2541

Głogowska

114.

1439/6

Wschowa

ZG1W/00016365/3

422

Łazienna

115.

1453/8

Wschowa

24684

602

Plac Farny

116.

1455/9

Wschowa

41529

243

Rynek

117.

1459/7

Wschowa

ZG1W/1412

117

Rynek

118.

1463/10

Wschowa

23850

555

Łazienna

119.

1465/5

Wschowa

6033

172

Ratuszowa

120.

1476/22

Wschowa

ZG1W/00000966/0

4672

Ratuszowa

121.

1486/20

Wschowa

24115

7998

Herbergera

122.

1494/1

Wschowa

34937

106

Plac Zamkowy

123.

1499/2

Wschowa

8117

733

Garbarska

124.

1500/6

Wschowa

15764

917

Garbarska

125.

1501/5

Wschowa

26771

2191

Garbarska

126.

1503/3

Wschowa

30665

871

Garbarska

127.

1529/1

Wschowa

30616

565

Moniuszki

128.

1559/2

Wschowa

16702

586

Herbergera

129.

1571/1

Wschowa

ZG1W/00001724/0

61

Nowa

130.

1572/10

Wschowa

ZG1W/00024932/8

76

Nowa

131.

1572/6

Wschowa

ZG1W/00024932/8

128

Nowa

132.

1572/6

Wschowa

ZG1W/00024932/8

128

Nowa

133.

1572/7

Wschowa

ZG1W/00024932/8

32

Nowa

134.

1572/8

Wschowa

ZG1W/00024932/8

103

Nowa

135.

1572/9

Wschowa

ZG1W/00024932/8

134

Nowa

136.

1575/4

Wschowa

24656

291

Nowa

137.

1577/2

Wschowa

24889

209

Nowa

138.

1594/11

Wschowa

16663

8290

Ks. Kostki

139.

1612/3

Wschowa

3034

644

Ks. Kostki

140.

1612/4

Wschowa

3034

445

Ks. Kostki

141.

1616/4

Wschowa

18397

361

Staroleszczyńska

142.

1623/6

Wschowa

16280

1262

Ks. Kostki

143.

1631/2

Wschowa

26633

1582

Ks. Kostki

144.

1652/2

Wschowa

ZG1W/00003748/8

2998

Ks. Kostki

145.

1711/3

Wschowa

ZG1W/00023618/4

347

Obrońców Warszawy

146.

1712/5

Wschowa

24888

1572

Obrońców Warszawy

147.

1720/2

Wschowa

41999

1176

Obrońców Warszawy

148.

1724/3

Wschowa

Brak

1521

Głogowska

149.

1728/6

Wschowa

49413

863

Konradowska

150.

1739/12

Wschowa

24685

275

Konradowska

151.

1739/6

Wschowa

24685

1139

Konradowska

152.

1792/2

Wschowa

26627

854

Kazimierza Wielkiego

153.

1795/12

Wschowa

25260

18

Kazimierza Wielkiego

154.

1795/16

Wschowa

25260

10749

Kazimierza Wielkiego

155.

1795/3

Wschowa

25454

861

Kazimierza Wielkiego

156.

1795/6

Wschowa

25260

17

Kazimierza Wielkiego

157.

1795/7

Wschowa

25260

17

Kazimierza Wielkiego

158.

1809/3

Wschowa

ZG1W/00005951/8

20

Głogowska

159.

1809/4

Wschowa

ZG1W/00005951/8

93

Głogowska

160.

1815/3

Wschowa

26649

807

Głogowska

161.

1857/10

Wschowa

ZG1W/00008178/6

234

Strzelecka

162.

1857/11

Wschowa

ZG1W/00008178/6

246

Strzelecka

163.

1857/12

Wschowa

ZG1W/00008178/6

246

Strzelecka

164.

1857/7

Wschowa

ZG1W/00008178/6

212

Strzelecka

165.

1857/8

Wschowa

ZG1W/00008178/6

216

Strzelecka

166.

1883/12

Wschowa

41638

29

Kazimierza Wielkiego

167.

1883/13

Wschowa

41639

2398

Kazimierza Wielkiego

168.

1887/2

Wschowa

ZG1W/00007873/1

2259

Mickiewicza

169.

1889/14

Wschowa

ZG1W/00016781/5

3314

Mickiewicza

170.

1889/4

Wschowa

ZG1W/00016781/5

15

Mickiewicza

171.

1889/7

Wschowa

ZG1W/00016781/5

19

Mickiewicza

172.

1895/2

Wschowa

26650

5421

Kazimierza Wielkiego

173.

2198/14

Wschowa

16415

20

Kopernika

174.

2198/25

Wschowa

2569

415

Kopernika

175.

2198/30

Wschowa

ZG1W/00016415/9

70

Kopernika

176.

2198/36

Wschowa

ZG1W/00016415/9

5812

Daszyńskiego

177.

2219/4

Wschowa

26372

3295

Obrońców Warszawy

178.

2225/7

Wschowa

49239

648

Ratuszowa

179.

2276/1

Wschowa

ZG1W/00005342/6

129

Reymonta

180.

2276/2

Wschowa

ZG1W/00005342/6

11568

Reymonta

181.

317/3

Wschowa

ZG1W/00005831/1

29

Zacisze

182.

317/4

Wschowa

ZG1W/00005831/1

649

Zacisze

183.

374/2

Wschowa

652

511

Zacisze

184.

386/4

Wschowa

25690

740

Garncarska

185.

437/2

Wschowa

ZG1W/00006674/9

920

Czereśniowa

186.

437/3

Wschowa

ZG1W/00006674/9

2799

Czereśniowa

187.

437/5

Wschowa

ZG1W/00006674/9

1628

Czereśniowa

188.

437/6

Wschowa

ZG1W/00006674/9

5149

Czereśniowa

189.

439/3

Wschowa

ZG1W/00006674/9

735

Czereśniowa

190.

439/4

Wschowa

ZG1W/00006674/9

610

Czereśniowa

191.

439/6

Wschowa

ZG1W/00006674/9

453

Czereśniowa

192.

442/18

Wschowa

16227

452

Wolsztyńska

193.

454/8

Wschowa

ZG1W/00005282/7

795

31 Stycznia

194.

564/4

Wschowa

2117

705

31 Stycznia

195.

579/5

Wschowa

ZG1W/00001967/5

733

Piłsudskiego

196.

579/4

Wschowa

ZG1W/00001967/5

160

Piłsudskiego

197.

579/3

Wschowa

ZG1W/00001967/5

27

Piłsudskiego

198.

588/4

Wschowa

37643

5934

Berwińskiego

199.

755/4

Wschowa

23875

89

Reymonta

200.

771/4

Wschowa

ZG1W/00002062/8

430

Wesoła

201.

772/2

Wschowa

ZG1W/00002062/8

222

Wesoła

202.

926/2

Wschowa

25690

2715

Nowy Rynek

203.

932/2

Wschowa

25860

500

Wolsztyńska

204.

945/4

Wschowa

18573

373

Targowa

205.

946/2

Wschowa

18573

87

Cicha

206.

954/2

Wschowa

33421

939

Targowa

207.

971/8

Wschowa

26599

417

Wąska

208.

974/2

Wschowa

15764

16

Wąska

209.

974/3

Wschowa

15764

16

Wąska

210.

974/4

Wschowa

15764

16

Wąska

211.

974/5

Wschowa

15764

16

Wąska

212.

974/6

Wschowa

15764

16

Wąska

213.

974/7

Wschowa

15764

16

Wąska

214.

976/7

Wschowa

18573

286

Wąska

215.

977/9

Wschowa

24934

820

Wąska

216.

978/2

Wschowa

25016

960

Wąska

217.

979/8

Wschowa

ZG1W/00008111/9

1319

Niepodległości

218.

982/8

Wschowa

ZG1W/00005471/9

1876

Niepodległości

219.

988/3

Wschowa

30816

54

Niepodległości

220.

988/6

Wschowa

16280

256

Strażacka

221.

996/4

Wschowa

ZG1W/00007590/3

278

Polna

222.

996/6

Wschowa

ZG1W/00007590/3

348

Polna

223.

1820

Wschowa

18875

251

Moniuszki

224.

203

Konradowo

21397

7000

2

225.

548

Siedlnica

ZG1W/000023177/0

2606

2

226.

327/2

Osowa Sień

39098

1048

3

227.

159

Przyczyna Górna

21753

1400

1

228.

349

Osowa Sień

41244

3000

3

229.

33635

Przyczyna Dolna

3967

3200

1

230.

2212

Wschowa

5250

13774

Plac Kosynierów

231.

1357/2

Wschowa

32479

447

Aleja Dębowa

232.

2212

Wschowa

ZG1W/00005250/4

13774

Plac Kosynierów

233.

338/21

Osowa Sień

ZG1W/00021890/0

665

Osowa Sień

234.

338/15

Osowa Sień

ZG1W/00021890/0

395

Osowa Sień

235.

338/25

Osowa Sień

ZG1W/00021890/0

264

Osowa Sień

236.

1854/4

Wschowa

ZG1W/00005950/1

439

Strzelecka

237.

1854/5

Wschowa

ZG1W/00005950/1

1194

Strzelecka

238.

1856/1

Wschowa

ZG1W/00021320/4

248

Strzelecka

239.

1234/2

Wschowa

25679

435

Ks. A. Kostki

240.

211/14

Wschowa

ZG1W/00003563/7

477

Wolsztyńska

241.

139191

Wschowa

ZG1W/00022641/7

1464

Reymonta – Obrońców Warszawy

242.

761

Wschowa

ZG1W/00022572/2

5691

Reymonta – Obrońców Warszawy

243.

283

Wschowa

30711

3959

Nowe Ogrody

 

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

 1. Pod działalność gospodarczą, handel i usługi: 3,30 zł/m2 miesięcznie
 2. Obsługa nieruchomości sąsiedniej: 1,20 zł/m2 rocznie
 3. Ogródki przydomowe warzywne lub rekreacyjne, w tym z zabudowaniami o powierzchni zabudowy do 10 m2 : 0,25 zł/m2 roczne
 4. Teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2: 0,60 zł/m2 miesięcznie
 5. Składowanie gruzu, materiałów budowlanych, ustawienie rusztowań: 0,90 zł/m2 miesięcznie
 6. Handel okazjonalny: 2,40 zł/m2 dziennie
 7. Promocji i reklamy (jednodniowe lub kilkudniowe): 15,00 zł/m2 za każdy dzień pobytu
 8. Ustawienia cyrku: 450,00 zł dziennie bez względu na powierzchnię
 9. Ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli: 95,00 zł dziennie bez względu na powierzchnię
 10. Teren pod obiektami ruchomymi (m.in. pojemniki na odzież używaną, toalety): 100,00 zł/m2 rocznie
 11. Teren pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych właścicieli: 10,00 zł/m2 rocznie

Sposób wnoszenia opłat: Płatne z góry na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

 1. Teren zabudowany garażem murowanym: 2,10 zł/m2/miesięcznie
 2. Teren zabudowany garażem blaszanym, budynkiem lub pomieszczeniem gospodarczym: 1,60 zł/m2/miesięcznie
 3. Niezadaszone miejsca parkingowe: 1,20 zł/m2/miesięcznie
 4. Zadaszone miejsca parkingowe, wiaty: 1,60 zł/m2/miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: Płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Wysokość opłat za zajęcie powierzchni pod reklamy i tablice informacyjne umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie gminne:

 1. do 1 m2 powierzchni reklamowej – 25 zł/miesięcznie,
 2. powyżej 1 m2 za każdy następny m2 powierzchni reklamowej – 20 zł/miesięcznie,
 3. za maszty - od jednego masztu 50 zł/miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: Płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa lub najem na czas oznaczony (do lat 3) i na czas nieoznaczony (dla dotychczasowych dzierżawców lub najemców)

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomości przeznaczone do dzierżawy lub najmu z przeznaczeniem na ogrody przydomowe, pod działalność gospodarczą, handel i usługi, w celu obsługi nieruchomości sąsiedniej, teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2, składowanie gruzu, materiałów budowlanych, ustawienie rusztowań, handel okazjonalny, promocji i reklamy (jednodniowe lub kilkudniowe), ustawienia cyrku, ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli, teren pod obiektami ruchomymi (m.in. pojemniki na odzież używaną, toalety), teren pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych właścicieli, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie gminne.

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

    od dnia: 06 grudnia 2017 r.

do dnia: 28 grudnia 2017 r.                                                                             

/-/ Z up. BURMISTRZA

Miłosz Czopek

Zastępca Burmistrza

 Data publikacji: 2017-12-06 12:08:18 (157 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa