Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wschowa, dnia  03 stycznia 2018 roku

 

Wykaz

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do wiadomości, że następujące lokale  przeznaczono do oddania w najem w trybie bezprzetargowym  - zgodnie z art. 35 ust.1,   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z póź. zmianami)

 

Lp.

 

Położenie lokalu

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

lokalu

Stawka

w złotych

1.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

5,90

pomieszczenie gospodarcze nr 1

1,00 zł /m2

+VAT

2.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

5,60

pomieszczenie gospodarcze nr 2

1,00 zł /m2

+VAT

3.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

5,30

pomieszczenie gospodarcze nr 3

1,00 zł /m2

+VAT

4.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

5,90

pomieszczenie gospodarcze nr 4

1,00 zł /m2

+VAT

5.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

4,95

pomieszczenie gospodarcze nr 5

1,00 zł /m2

+VAT

6.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

6,00

pomieszczenie gospodarcze nr 6

1,00 zł /m2

+VAT

7.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

5,50

pomieszczenie gospodarcze nr 7

1,00 zł /m2

+VAT

8.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

5,40

pomieszczenie gospodarcze nr 8

1,00 zł /m2

+VAT

9.

Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości Kościuszki 7 we Wschowie  ( działka nr 1125/4)

5,70

pomieszczenie gospodarcze nr 9

1,00 zł /m2

+VAT

 

 

 

 

 

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

OD DNIA:  03 stycznia 2018  roku

DO DNIA:  24 stycznia 2018  roku  Data publikacji: 2018-01-03 12:59:03 (253 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa