Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu na cele nierolnicze oraz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w roku 2018 wraz z wykazami

Wschowa, dnia 09 sierpnia 2018 roku 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 j.t. ze zm.) podaje do publicznej informacji, że w dniu
27 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.bip.wschowa.pl wywieszone zostaną na okres 21 dni (od dnia 14 sierpnia do dnia 04 września 2018 roku) następujące wykazy:

1.wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele nierolnicze w trybie bezprzetargowym

w roku 2018,

2.wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w roku 2018.

/-/ Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

 

Miłosz Czopek 

 

 

Wschowa, 14 sierpnia 2018 roku

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Wschowa przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.121), podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione lokale zostały przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym:
 

LP.
OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
POWIERZCHNIA W m2
OPIS NIERUCHOMOŚCI
STAWKA ZA NAJEM LOKALU
nr działki
obręb
KW
 

1.
 

1504
 

Wschowa
 

ZG1W/00016663/2
pow. działki 1504 wynosi 284 m2 pow. użytkowa garażu  przeznaczonego do wynajmu wynosi 19,06 m2
Garaż murowany, segment nr 2 położony na działce 1504 przy ulicy Garbarskiej we Wschowie
3,00 zł/ m2 + podatek VAT oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości
2.
1159
Wschowa
ZG1W/00002143/0
pow. działki 1159 wynosi 1162 m2  pow. użytkowa pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do wynajmu wynosi 2,00 m2

 
Pomieszczenie gospodarcze nr 2 położone w budynku gospodarczym na działce 1159 przy ulicy Daszyńskiego we Wschowie
1,00 zł/ m2 + podatek VAT oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości
3.
102/1
Wygnańczyce
ZG1W/00007505/2
pow. działki wynosi 2743 m2 pow. użytkowa sklepu przeznaczonego do najmu wynosi 31,05 m2
Lokal użytkowy- sklep położony w budynku Sali Wiejskiej w Wygnańczycach na działce nr 102/1
8,50 zł/ m2 + podatek VAT oprócz czynszu najemca opłaca: podatek od nieruchomości, za dostawę wody i szambo na podstawie refaktur wystawionych przez Wynajmującego, opłatę za wywóz nieczystości stałych do Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ oraz opłatę za energię elektryczną do wybranego dostawcy energii
 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas oznaczony tj. 3 lata  

Opłaty za najem lokali nr 1 i 2 wykazu wnosi się do 10 każdego miesiąca z góry na podstawie faktury wystawionej przez administratora lokalu. Czynsz najmu ulegnie zmianie w miesiącu lutym każdego kolejnego roku o stopień inflacji.

Opłaty za najem lokalu nr 3 wykazu wnosi się do 10 każdego miesiąca z góry na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Wschowa. Czynsz najmu ulegnie zmianie w miesiącu lutym każdego kolejnego roku o stopień inflacji.

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

od dnia: 14 sierpnia 2018 r.

do dnia: 04 września 2018 r.

 

 

Wschowa, 10 sierpnia 2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Wschowa przeznaczonej do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018:
 

LP.
OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
POWIERZCHNIA W M2
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
nr działki
obręb
KW
1.
2200
Wschowa
ZG1W/00022592/8
585
Kopernika
 

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

1.       Ogródki przydomowe warzywne lub rekreacyjne, w tym z zabudowaniami o powierzchni zabudowy do 10 m2 : 0,25 zł/m2 roczne

2.       Teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2: 0,60 zł/m2 miesięcznie

Sposób wnoszenia opłat: Płatne z góry na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa lub najem na czas oznaczony (do lat 3) i na czas nieoznaczony (dla dotychczasowych dzierżawców lub najemców)

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomości przeznaczone do dzierżawy lub najmu z przeznaczeniem na ogrody przydomowe, teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2.

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

    od dnia: 14 sierpnia 2018 r.

   do dnia: 04 września 2018 r.Data publikacji: 2018-08-14 09:18:08 (158 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa