Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

informacja o wykazie 17.10.2018 r.

Wschowa, dnia 12 października 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 j.t. ze zm.) podaje do publicznej informacji, że w dniu
17 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.bip.wschowa.pl wywieszony zostanie na okres 21 dni (od dnia 17.10.2018 r. do dnia 07.11.2018 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele w trybie bezprzetargowym w roku 2018.

 

/-/ BURMISTRZ

Miasta i Gminy Wschowa

 

Danuta Patalas

 

 

Wschowa, 12 października 2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018:

 

LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA W M2

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

nr działki

obręb

KW

1.

1057/12

Wschowa

ZG1W/00016209/2

15

Niepodległości

2.

cz. 1439/6

Wschowa

ZG1W/00016365/3 

266

Łazienna 3

3.

cz. 1439/7

Wschowa

ZG1W/00016365/3 

287

Łazienna

 

 

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

 1. Pod działalność gospodarczą, handel i usługi: 3,30 zł/m2 miesięcznie
 2. Obsługa nieruchomości sąsiedniej: 1,20 zł/m2 rocznie
 3. Ogródki przydomowe warzywne lub rekreacyjne, w tym z zabudowaniami o powierzchni zabudowy do 10 m2 : 0,25 zł/m2 roczne
 4. Teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2: 0,60 zł/m2 miesięcznie
 5. Składowanie gruzu, materiałów budowlanych, ustawienie rusztowań: 0,90 zł/m2 miesięcznie
 6. Handel okazjonalny: 2,40 zł/m2 dziennie
 7. Promocji i reklamy (jednodniowe lub kilkudniowe): 15,00 zł/m2 za każdy dzień pobytu
 8. Ustawienia cyrku: 450,00 zł dziennie bez względu na powierzchnię
 9. Ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli: 95,00 zł dziennie bez względu na powierzchnię
 10. Teren pod obiektami ruchomymi (m.in. pojemniki na odzież używaną, toalety): 100,00 zł/m2 rocznie
 11. Teren pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych właścicieli: 10,00 zł/m2 rocznie

Sposób wnoszenia opłat: Płatne z góry na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

 1. Teren zabudowany garażem murowanym: 2,10 zł/m2/miesięcznie
 2. Teren zabudowany garażem blaszanym, budynkiem lub pomieszczeniem gospodarczym: 1,60 zł/m2/miesięcznie
 3. Niezadaszone miejsca parkingowe: 1,20 zł/m2/miesięcznie
 4. Zadaszone miejsca parkingowe, wiaty: 1,60 zł/m2/miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: Płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Wysokość opłat za zajęcie powierzchni pod reklamy i tablice informacyjne umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie gminne:

 1. do 1 m2 powierzchni reklamowej – 25 zł/miesięcznie,
 2. powyżej 1 m2 za każdy następny m2 powierzchni reklamowej – 20 zł/miesięcznie,
 3. za maszty - od jednego masztu 50 zł/miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: Płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa lub najem na czas oznaczony (do lat 3) i na czas nieoznaczony (dla dotychczasowych dzierżawców lub najemców)

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomości przeznaczone do dzierżawy lub najmu z przeznaczeniem na ogrody przydomowe, pod działalność gospodarczą, handel i usługi, w celu obsługi nieruchomości sąsiedniej, teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2, składowanie gruzu, materiałów budowlanych, ustawienie rusztowań, handel okazjonalny, promocji i reklamy (jednodniowe lub kilkudniowe), ustawienia cyrku, ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli, teren pod obiektami ruchomymi (m.in. pojemniki na odzież używaną, toalety), teren pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych właścicieli, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie gminne.

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

od dnia: 17 października 2018 r.

do dnia: 07 listopada 2018 r.                                                                                  

 

/-/ BURMISTRZ

Miasta i Gminy Wschowa

 

Danuta PatalasData publikacji: 2018-10-17 07:46:47 (158 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa