Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

informacja o wykazie 04.12.2018 r. na dzień 12.12.2018 r.

Wschowa, dnia 04.12.2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t.) podaje do publicznej informacji, że w dniu
12 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.bip.wschowa.pl wywieszony zostanie na okres 21 dni (od dnia 12.12.2018 r. do dnia 02.01.2019 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele nierolnicze w trybie bezprzetargowym w roku 2019.

 

 

/-/ BURMISTRZ

Miasta i Gminy Wschowa

 

Konrad Antkowiak

 

 

Wschowa, 04.12.2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2019:

 

LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA W M2

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

nr działki

obręb

KW

1.

400

Wschowa

brak

433

Kościuszki

2.

586

Wschowa

ZG1W/00005270/0

1897

Wolności

3.

592/2

Wschowa

ZG1W/00005831/1

640

Kamienna

4.

592/1

Wschowa

ZG1W/00005831/1

247

Kamienna

5.

923

Wschowa

25690

147

Nowy Rynek

6.

769

Wschowa

ZG1W/7156/9

795

Wesoła

7.

960

Wschowa

ZG1W/5250

1642

Plac Grunwaldu

8.

1020/1

Wschowa

ZG1W/00022592/8

66

Kościuszki

9.

1032

Wschowa

ZG1W/00005831/1

259

Klasztorna

10.

1033

Wschowa

41282

84

Klasztorna

11.

1034

Wschowa

41282

240

Rzemieślnicza

12.

1068

Wschowa

41282

223

Pocztowa

13.

1071

Wschowa

41282

336

Klasztorna

14.

1112

Wschowa

ZG1W/00024099/6

683

Daszyńskiego

15.

1245

Wschowa

ZG1W/00003769/1

301

Plac Ćwiczeń

16.

1335

Wschowa

ZG1W/00022026/0

1195

Obrońców Warszawy

17.

1339/2

Wschowa

ZG1W/00003104/2

5545

Obrońców Warszawy

18.

1345

Wschowa

16685

981

Obrońców Warszawy

19.

1161/3

Wschowa

ZG1W/00002143/0

687

Daszyńskiego

20.

1438

Wschowa

ZG1W/00016365/3

100

Rzeźnicka

21.

1457

Wschowa

ZG1W/00005950/1

800

Rynek

22.

1477

Wschowa

ZG1W/00005950/1

7397

Herbergera

23.

1490

Wschowa

26774

178

Plac  Zamkowy

24.

1533

Wschowa

ZG1W/00016663/2

1277

Herbergera

25.

1625

Wschowa

ZG1W/00016663/2

3319

Nowa

26.

1707

Wschowa

ZG1W/00004296/1

1493

Obrońców Warszawy

27.

1725/5

Wschowa

ZG1W/00022592/8

520

Konradowska

28.

1725/2

Wschowa

ZG1W/00022592/8

176

Konradowska

29.

1725/3

Wschowa

ZG1W/00022592/8

284

Konradowska

30.

1735

Wschowa

ZG1W/00004296/1

2090

Przemysłowa

31.

1736

Wschowa

ZG1W/00004296/1

3753

Przemysłowa

32.

1793

Wschowa

ZG1W/00004296/1

1245

Kazimierza Wielkiego

33.

1844

Wschowa

ZG1W/00005831/1

1306

Moniuszki

34.

1845

Wschowa

ZG1W/00005831/1

80

Moniuszki

35.

1881

Wschowa

ZG1W/00004296/1

900

Abp. Stablewskiego

36.

2221

Wschowa

ZG1W/00004296/1

491

Obrońców Warszawy

37.

2223

Wschowa

ZG1W/00022593/5

710

Obrońców Warszawy

38.

2361

Wschowa

ZG1W/00006946/7

5854

Jagiellońska

39.

1000/14

Wschowa

ZG1W/00003669/0

664

Daszyńskiego

40.

1000/15

Wschowa

ZG1W/00003669/0

355

Daszyńskiego

41.

1006/6

Wschowa

ZG1W/00003608/5

3041

Kościuszki

42.

1017/4

Wschowa

ZG1W/00007671/5

572

Kościuszki

43.

1018/2

Wschowa

25613

1087

Kościuszki

44.

1028/10

Wschowa

ZG1W/00000215/2

1970

Rzemieślnicza

45.

1038/6

Wschowa

ZG1W/00005831/1

998

Niepodległości

46.

1042/4

Wschowa

ZG1W/00005831/1

109

Klasztorna

47.

1042/6

Wschowa

ZG1W/00005831/1

92

Klasztorna

48.

1048/4

Wschowa

25615

585

Klasztorna

49.

1052/2

Wschowa

26368

193

Poprzeczna

50.

1057/56

Wschowa

ZG1W/00016209/2

4353

Niepodległości

51.

1057/51

Wschowa

ZG1W/00016209/2

1058

Niepodległości

52.

1057/52

Wschowa

ZG1W/00016209/2

33

Niepodległości

53.

1057/53

Wschowa

ZG1W/00016209/2

34

Niepodległości

54.

1080/4

Wschowa

30551

179

Pocztowa

55.

1083/4

Wschowa

2130

442

Pocztowa

56.

1084/4

Wschowa

4571

599

Pocztowa

57.

1097/6

Wschowa

ZG1W/00007875/5

734

Daszyńskiego

58.

1099/7

Wschowa

ZG1W/00015639/8

695

Daszyńskiego

59.

1100/7

Wschowa

41108

439

Daszyńskiego

60.

1108/2

Wschowa

ZG1W/00002067/3

882

Głowackiego

61.

1125/4

Wschowa

16280

408

Kościuszki

62.

1207/2

Wschowa

ZG1W/00022641/7

14

55 PPP

63.

1208/1

Wschowa

33482

92

55 PPP

64.

1208/2

Wschowa

33482

20

55 PPP

65.

1209/1

Wschowa

33482

88

55 PPP

66.

1209/2

Wschowa

33482

21

55 PPP

67.

1210/2

Wschowa

ZG1W/00022641/7

24

55 PPP

68.

1211/1

Wschowa

33482

82

55 PPP

69.

1211/2

Wschowa

33482

24

55 PPP

70.

1213/1

Wschowa

33482

165

55 PPP

71.

1213/2

Wschowa

ZG1W/00002143/0

247

55 PPP

72.

1264/36

Wschowa

ZG1W/00003769/1

169

Szymanowskiego

73.

1264/37

Wschowa

ZG1W/00003769/1

5338

Szymanowskiego

74.

1315/1

Wschowa

ZG1W/00003912/9

141

Konopnickiej

75.

1315/2

Wschowa

ZG1W/00003912/9

261

Konopnickiej

76.

1315/3

Wschowa

ZG1W/00003912/9

248

Konopnickiej

77.

1315/4

Wschowa

ZG1W/00003912/9

246

Konopnickiej

78.

1315/6

Wschowa

ZG1W/00003912/9

237

Konopnickiej

79.

1316/2

Wschowa

ZG1W/00003912/9

338

Konopnickiej

80.

1316/3

Wschowa

ZG1W/00003912/9

336

Konopnickiej

81.

1316/4

Wschowa

ZG1W/00003912/9

297

Konopnickiej

82.

1316/5

Wschowa

ZG1W/00003912/9

215

Konopnickiej

83.

1316/7

Wschowa

ZG1W/00003912/9

197

Konopnickiej

84.

1317/10

Wschowa

ZG1W/00003912/9

284

Konopnickiej

85.

1317/11

Wschowa

ZG1W/00003912/9

283

Konopnickiej

86.

1317/12

Wschowa

ZG1W/00003912/9

293

Konopnickiej

87.

1317/2

Wschowa

ZG1W/00003912/9

287

Konopnickiej

88.

1317/8

Wschowa

ZG1W/00003912/9

290

Aleja Dębowa

89.

1373/1

Wschowa

ZG1W/00007669/8

20

Zielony Rynek

90.

1373/17

Wschowa

ZG1W/00007669/8

19

Zielony Rynek

91.

1373/19

Wschowa

ZG1W/00007669/8

1344

Zielony Rynek

92.

1385/3

Wschowa

ZG1W/00004575/1

539

Obrońców Warszawy

93.

1385/4

Wschowa

ZG1W/00004575/1

1375

Obrońców Warszawy

94.

1386/29

Wschowa

ZG1W/00007669/8

20

Zielony Rynek

95.

1407/4

Wschowa

ZG1W/00016280/3

301

Bema

96.

1416/1

Wschowa

1478

16

Obrońców Warszawy

97.

1416/13

Wschowa

1478

836

Obrońców Warszawy

98.

1416/2

Wschowa

1478

17

Obrońców Warszawy

99.

1416/3

Wschowa

1478

15

Obrońców Warszawy

100.

1417/2

Wschowa

1478

12

Lipowa

101.

1417/3

Wschowa

1478

12

Lipowa

102.

1417/4

Wschowa

1478

16

Lipowa

103.

1417/5

Wschowa

1478

545

Lipowa

104.

1423/3

Wschowa

ZG1W/00024003/7

132

Bema

105.

1423/2

Wschowa

ZG1W/00007338/9

112

Bema

106.

1432/13

Wschowa

ZG1W/00007505/1

2541

Głogowska

107.

1439/6

Wschowa

ZG1W/00016365/3

422

Łazienna

108.

1453/8

Wschowa

24684

602

Plac Farny

109.

1455/9

Wschowa

41529

243

Rynek

110.

1459/7

Wschowa

ZG1W/1412

117

Rynek

111.

1463/10

Wschowa

23850

555

Łazienna

112.

1465/5

Wschowa

6033

172

Ratuszowa

113.

1476/22

Wschowa

ZG1W/00000966/0

4672

Ratuszowa

114.

1486/20

Wschowa

24115

7998

Herbergera

115.

1494/1

Wschowa

34937

106

Plac Zamkowy

116.

1499/2

Wschowa

8117

733

Garbarska

117.

1500/6

Wschowa

15764

917

Garbarska

118.

1501/5

Wschowa

26771

2191

Garbarska

119.

1503/3

Wschowa

ZG1W/00004727/2

871

Garbarska

120.

1529/1

Wschowa

ZG1W/00007083/6

565

Moniuszki

121.

1559/2

Wschowa

16702

586

Herbergera

122.

1571/1

Wschowa

ZG1W/00001724/0

61

Nowa

123.

1572/10

Wschowa

ZG1W/00024932/8

76

Nowa

124.

1572/6

Wschowa

ZG1W/00024932/8

128

Nowa

125.

1572/7

Wschowa

ZG1W/00024932/8

32

Nowa

126.

1572/8

Wschowa

ZG1W/00024932/8

103

Nowa

127.

1572/9

Wschowa

ZG1W/00024932/8

134

Nowa

128.

1575/4

Wschowa

24656

291

Nowa

129.

1577/2

Wschowa

24889

209

Nowa

130.

1594/15

Wschowa

ZG1W/00016663/2

8140

Ks. Kostki

131.

1612/3

Wschowa

3034

644

Ks. Kostki

132.

1612/4

Wschowa

3034

445

Ks. Kostki

133.

1616/4

Wschowa

18397

361

Staroleszczyńska

134.

1623/6

Wschowa

ZG1W/16280

1262

Ks. Kostki

135.

1631/2

Wschowa

26633

1582

Ks. Kostki

136.

1652/2

Wschowa

ZG1W/00003748/8

2998

Ks. Kostki

137.

1712/5

Wschowa

24888

1572

Obrońców Warszawy

138.

1720/2

Wschowa

41999

1176

Obrońców Warszawy

139.

1724/3

Wschowa

Brak

1521

Głogowska

140.

1728/6

Wschowa

49413

863

Konradowska

141.

1739/12

Wschowa

24685

275

Konradowska

142.

1739/6

Wschowa

24685

1139

Konradowska

143.

1792/2

Wschowa

26627

854

Kazimierza Wielkiego

144.

1795/12

Wschowa

25260

18

Kazimierza Wielkiego

145.

1795/16

Wschowa

25260

10749

Kazimierza Wielkiego

146.

1795/3

Wschowa

25454

861

Kazimierza Wielkiego

147.

1795/6

Wschowa

25260

17

Kazimierza Wielkiego

148.

1815/3

Wschowa

26649

807

Głogowska

149.

1857/10

Wschowa

ZG1W/00008178/6

234

Strzelecka

150.

1857/11

Wschowa

ZG1W/00008178/6

246

Strzelecka

151.

1857/12

Wschowa

ZG1W/00008178/6

246

Strzelecka

152.

1857/7

Wschowa

ZG1W/00008178/6

212

Strzelecka

153.

1857/8

Wschowa

ZG1W/00008178/6

216

Strzelecka

154.

1883/12

Wschowa

41638

29

Kazimierza Wielkiego

155.

1883/13

Wschowa

41639

2398

Kazimierza Wielkiego

156.

1887/2

Wschowa

ZG1W/00007873/1

2259

Mickiewicza

157.

1889/14

Wschowa

ZG1W/00016781/5

3314

Mickiewicza

158.

1889/4

Wschowa

ZG1W/00016781/5

15

Mickiewicza

159.

1889/7

Wschowa

ZG1W/00016781/5

19

Mickiewicza

160.

1895/2

Wschowa

26650

5421

Kazimierza Wielkiego

161.

2198/14

Wschowa

ZG1W/00016415/9

20

Kopernika

162.

2198/25

Wschowa

2569

415

Kopernika

163.

2198/30

Wschowa

ZG1W/00016415/9

70

Kopernika

164.

2198/36

Wschowa

ZG1W/00016415/9

5812

Daszyńskiego

165.

2219/4

Wschowa

26372

3295

Obrońców Warszawy

166.

2225/7

Wschowa

49239

648

Ratuszowa

167.

317/3

Wschowa

ZG1W/00005831/1

29

Zacisze

168.

317/4

Wschowa

ZG1W/00005831/1

649

Zacisze

169.

374/2

Wschowa

652

511

Zacisze

170.

386/6

Wschowa

ZG1W/00003673/1

660

Wolsztyńska

171.

437/2

Wschowa

ZG1W/00006674/9

920

Czereśniowa

172.

437/3

Wschowa

ZG1W/00006674/9

2799

Czereśniowa

173.

437/5

Wschowa

ZG1W/00006674/9

1628

Czereśniowa

174.

437/6

Wschowa

ZG1W/00006674/9

5149

Czereśniowa

175.

439/3

Wschowa

ZG1W/00006674/9

735

Czereśniowa

176.

439/4

Wschowa

ZG1W/00006674/9

610

Czereśniowa

177.

439/7

Wschowa

ZG1W/00006674/9

10

Czereśniowa

178.

439/8

Wschowa

ZG1W/00006674/9

443

Czereśniowa

179.

442/18

Wschowa

16227

452

Wolsztyńska

180.

454/8

Wschowa

ZG1W/00005282/7

795

31 Stycznia

181.

564/4

Wschowa

2117

705

31 Stycznia

182.

579/5

Wschowa

ZG1W/00001967/5

733

Piłsudskiego

183.

579/3

Wschowa

ZG1W/00001967/5

27

Piłsudskiego

184.

588/4

Wschowa

37643

5934

Berwińskiego

185.

755/4

Wschowa

ZG1W/00002208/4

89

Reymonta

186.

771/4

Wschowa

ZG1W/00002062/8

430

Wesoła

187.

772/2

Wschowa

ZG1W/00002062/8

222

Wesoła

188.

926/2

Wschowa

25690

2715

Nowy Rynek

189.

932/2

Wschowa

25860

500

Wolsztyńska

190.

945/4

Wschowa

18573

373

Targowa

191.

946/2

Wschowa

ZG1W/18573

87

Cicha

192.

954/2

Wschowa

33421

939

Targowa

193.

971/8

Wschowa

26599

417

Wąska

194.

977/9

Wschowa

24934

820

Wąska

195.

978/2

Wschowa

25016

960

Wąska

196.

979/8

Wschowa

ZG1W/00008111/9

1319

Niepodległości

197.

982/8

Wschowa

ZG1W/00005471/9

1876

Niepodległości

198.

988/3

Wschowa

30816

54

Niepodległości

199.

988/6

Wschowa

16280

256

Strażacka

200.

996/4

Wschowa

ZG1W/00007590/3

278

Polna

201.

996/6

Wschowa

ZG1W/00007590/3

348

Polna

202.

1820

Wschowa

18875

251

Moniuszki

203.

1357/2

Wschowa

32479

447

Aleja Dębowa

204.

2212

Wschowa

ZG1W/00005250/4

13774

Plac Kosynierów

205.

1854/4

Wschowa

ZG1W/00005950/1

439

Strzelecka

206.

1854/5

Wschowa

ZG1W/00005950/1

1194

Strzelecka

207.

1856/1

Wschowa

ZG1W/00021320/4

248

Strzelecka

208.

1234/2

Wschowa

25679

435

Ks. A. Kostki

209.

211/14

Wschowa

ZG1W/00003563/7

477

Wolsztyńska

210.

283

Wschowa

30711

3959

Nowe Ogrody

211.

2287/1

Wschowa

33092

244

Starowiejska

212.

2287/2

Wschowa

33092

2740

Starowiejska

213.

984/12

Wschowa

ZG1W/00005914/7

668

Strażacka

214.

2200

Wschowa

ZG1W/00022592/8

585

Kopernika

215.

1893

Wschowa

ZG1W/00007287/6

793

Dworcowa

216.

1857/4

Wschowa

ZG1W/00008178/6

143

Strzelecka

217.

1871/16

Wschowa

ZG1W/00007287/6

19

Strzelecka

218.

1001/2

Wschowa

ZG1W/00006674/9

3981

Czereśniowa

219.

1439/7

Wschowa

ZG1W/00016365/3

2094

Łazienna

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

 1. Pod działalność gospodarczą, handel i usługi: 3,30 zł/m2 miesięcznie
 2. Obsługa nieruchomości sąsiedniej: 1,20 zł/m2 rocznie
 3. Ogródki przydomowe warzywne lub rekreacyjne, w tym z zabudowaniami o powierzchni zabudowy
  do 10 m2 : 0,25 zł/m2 roczne
 4. Teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną
  o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2: 0,60 zł/m2 miesięcznie
 5. Składowanie gruzu, materiałów budowlanych, ustawienie rusztowań: 0,90 zł/m2 miesięcznie
 6. Handel okazjonalny: 2,40 zł/m2 dziennie
 7. Promocji i reklamy (jednodniowe lub kilkudniowe): 15,00 zł/m2 za każdy dzień pobytu
 8. Ustawienia cyrku: 450,00 zł dziennie bez względu na powierzchnię
 9. Ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli: 95,00 zł dziennie bez względu na powierzchnię
 10. Teren pod obiektami ruchomymi (m.in. pojemniki na odzież używaną, toalety): 100,00 zł/m2 rocznie
 11. Teren pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych właścicieli: 10,00 zł/m2 rocznie

Sposób wnoszenia opłat: Płatne z góry na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

 1. Teren zabudowany garażem murowanym: 2,10 zł/m2/miesięcznie
 2. Teren zabudowany garażem blaszanym, budynkiem lub pomieszczeniem gospodarczym:
  1,60 zł/m2/miesięcznie
 3. Niezadaszone miejsca parkingowe: 1,20 zł/m2/miesięcznie
 4. Zadaszone miejsca parkingowe, wiaty: 1,60 zł/m2/miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: Płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Wysokość opłat za zajęcie powierzchni pod reklamy i tablice informacyjne umieszczane na terenach
i budynkach stanowiących mienie gminne:

 1. do 1 m2 powierzchni reklamowej – 25 zł/miesięcznie,
 2. powyżej 1 m2 za każdy następny m2 powierzchni reklamowej – 20 zł/miesięcznie,
 3. za maszty - od jednego masztu 50 zł/miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: Płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa lub najem na czas oznaczony (do lat 3) i na czas nieoznaczony (dla dotychczasowych dzierżawców lub najemców)

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomości przeznaczone do dzierżawy lub najmu
z przeznaczeniem na ogrody przydomowe, pod działalność gospodarczą, handel i usługi, w celu obsługi nieruchomości sąsiedniej, teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2, składowanie gruzu, materiałów budowlanych, ustawienie rusztowań, handel okazjonalny, promocji i reklamy (jednodniowe lub kilkudniowe), ustawienia cyrku, ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli, teren pod obiektami ruchomymi (m.in. pojemniki na odzież używaną, toalety), teren pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych właścicieli, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie gminne.

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

od dnia: 12.12.2018 r.

do dnia: 02.01.2018 r.                                                                                              

/-/ BURMISTRZ

Miasta i Gminy Wschowa

 

Konrad AntkowiakData publikacji: 2018-12-12 08:03:34 (225 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa