Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok

Tu wpisz treść


Uchwała budżetowa na 2015
Rozmiar: 86.50 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:38:54
Ilość pobrań: 377
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 255.81 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:51:07
Ilość pobrań: 325
Załącznik Nr 2 - wydatki na 2015
Rozmiar: 135.74 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:51:38
Ilość pobrań: 362
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody na 2015
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:52:08
Ilość pobrań: 294
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone
Rozmiar: 148.76 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:52:50
Ilość pobrań: 288
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 148.76 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:53:41
Ilość pobrań: 305
Załącznik Nr 6 - dotacje dla jedn. sektora fin. publ.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:54:17
Ilość pobrań: 278
Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ.
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:55:00
Ilość pobrań: 263
Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:55:38
Ilość pobrań: 288
Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw na 2015
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:56:07
Ilość pobrań: 284
Załącznik Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki na 2015
Rozmiar: 59.50 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:57:01
Ilość pobrań: 248
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe na 2015
Rozmiar: 196.16 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:58:16
Ilość pobrań: 344
Załącznik Nr 12 - dochody i wydatki na podstawie porozumienia z Powiatem
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2014-12-18 07:59:22
Ilość pobrań: 255

Data publikacji: 2014-12-18 07:37:16 (1889 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-12-18 07:38:54 Dodano załącznik: Uchwała budżetowa na 2015 (Uchwała_budżetowa_2015[5089x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:51:07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Załacznik_Nr_1_-_dochody_na_2015[5089x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:51:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki na 2015 (Załacznik_Nr_2_-_wydatki_na_2015[5089x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:52:08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody na 2015 (Zał[5089x4].xls) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:52:50 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone (Załacznik_Nr_4__-_dotacje_na_zadanie_zlecone_-_2015[5089x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:53:41 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Załacznik_Nr_4__-_dotacje_na_zadanie_zlecone_-_2015[5089x6].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:54:17 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacje dla jedn. sektora fin. publ. (Zał[5089x7].xls) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:55:00 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ. (Zał[5089x8].xls) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:55:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe (Załacznik_Nr_8_-_dochody_oswiatowe_2015[5089x9].doc) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:56:07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw na 2015 (Zał[5089x10].xls) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:57:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki na 2015 (Zał[5089x11].xls) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:58:16 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe na 2015 (Załacznik_Nr_11__-_wydatki_majatkowe_2015[5089x12].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2014-12-18 07:59:22 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - dochody i wydatki na podstawie porozumienia z Powiatem (Zał_Nr_12__-_powiat[5089x13].xls) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa