Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok

Tu wpisz treść


Projekt Uchwały budżetowej na 2016 rok
Rozmiar: 85.00 KB
Data publikacji: 2015-11-19 12:51:31
Ilość pobrań: 220
Zalacznik Nr 1 -dochody 2016
Rozmiar: 246.89 KB
Data publikacji: 2015-11-19 12:54:50
Ilość pobrań: 223
Załącznik Nr 2 - wydatki 2016
Rozmiar: 441.63 KB
Data publikacji: 2015-11-19 12:55:25
Ilość pobrań: 243
Załacznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2015-11-19 12:56:36
Ilość pobrań: 200
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone 2016
Rozmiar: 153.75 KB
Data publikacji: 2015-11-19 12:57:41
Ilość pobrań: 200
Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone 2016
Rozmiar: 166.04 KB
Data publikacji: 2015-11-19 12:59:41
Ilość pobrań: 191
Zalacznik Nr 6 - dotacje dla jednostek sektora finansów publ. 2016
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2015-11-19 13:01:17
Ilość pobrań: 172
Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ. na 2016
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 2015-11-19 13:02:01
Ilość pobrań: 182
Zalącznik Nr 8 - dochody oświatowe na 2016
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2015-11-19 13:03:37
Ilość pobrań: 175
Zalacznik Nr 9 - wydatki sołectw 2016
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2015-11-19 13:10:36
Ilość pobrań: 177
Załącznik Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki na 2016 rok
Rozmiar: 66.50 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:20:56
Ilość pobrań: 189
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe 2016
Rozmiar: 224.98 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:21:49
Ilość pobrań: 261
Załącznik Nr 12 - porozumienie z Powiatem na 2016
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:22:37
Ilość pobrań: 177
Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2016 rok
Rozmiar: 102.13 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:23:20
Ilość pobrań: 185
Zarządzenie Nr 172/15 z 16 listopada 2015 o przedłożeniu projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:24:57
Ilość pobrań: 180

Data publikacji: 2015-11-19 12:49:10 (786 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-11-19 12:50:03 Dodano załącznik: (Uchwala_budzetowa_2016[5502x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 12:50:51 Usunięto załącznik: (Uchwala_budzetowa_2016[5502x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 12:51:31 Dodano załącznik: Projekt Uchwały budżetowej na 2016 rok (Uchwala_budzetowa_2016[5502x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 12:54:50 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 1 -dochody 2016 (Zalacznik_Nr_1_-_dochody_2016[5502x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 12:55:25 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki 2016 (Zalacznik_Nr_2__-_wydatki_2016[5502x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 12:56:36 Dodano załącznik: Załacznik Nr 3 - przychody i rozchody (Zalacznik_Nr_3_-_rozchody_na_2016[5502x4].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 12:57:41 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone 2016 (Zalacznik_Nr_4_-_dotacje_na_2016[5502x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 12:59:41 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone 2016 (Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone_2016[5502x6].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 13:01:17 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 6 - dotacje dla jednostek sektora finansów publ. 2016 (Zalacznik_Nr__6_-_dotacje_dla_jsp_na_2016[5502x7].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 13:02:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza sektora fin. publ. na 2016 (Zalacznik_Nr_7_-_dot[5502x8].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 13:03:37 Dodano załącznik: Zalącznik Nr 8 - dochody oświatowe na 2016 (Zalacznik_Nr_8_-_dochody_ośw[5502x9].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 13:10:36 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 9 - wydatki sołectw 2016 (Zalacznik_Nr_9__-_wydatki_solectw_2016[5502x10].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:20:56 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - ustawowy fundusz sołecki na 2016 rok (Zalacznik_Nr_10_-_fundusz_solecki_2016[5502x11].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:21:49 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe 2016 (Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_majatkowe_2016[5502x12].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:22:37 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - porozumienie z Powiatem na 2016 (Zalacznik_Nr_12_-_powiat_2016[5502x13].xls) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:23:20 Dodano załącznik: Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2016 rok (UZASADNIENIE_DO_PROJEKTU_NA_2016[5502x14].docx) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:24:57 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 172/15 z 16 listopada 2015 o przedłożeniu projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 (Zarzadzenie_Burmistrza__-_projekt_budżetu_2016[5502x15].doc) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa