Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2016 -2026

Tu wpisz treść


Projekt uchwaly wpf 2016 -2026
Rozmiar: 44.00 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:32:32
Ilość pobrań: 174
Zalacznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 -2026
Rozmiar: 93.12 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:33:23
Ilość pobrań: 185
Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć 2016 -2026
Rozmiar: 94.66 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:34:20
Ilość pobrań: 161
Załącznik Nr 6 -Objaśnienia do wpf 2016 -2026
Rozmiar: 36.38 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:35:02
Ilość pobrań: 188
Zarządzenie Nr 173/15 z dnia 16 listopada 2016 w sprawie przedłożenia projketu uchwały w sprawie uchwalenia wpf na lata 2016 -2026
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2015-11-19 14:36:41
Ilość pobrań: 167

Data publikacji: 2015-11-19 14:30:06 (522 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-11-19 14:32:32 Dodano załącznik: Projekt uchwaly wpf 2016 -2026 (Projekt_Uchwaly_wpf_2016_-2026[5503x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:33:23 Dodano załącznik: Zalacznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 -2026 (Zalacznik[5503x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:34:20 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć 2016 -2026 (Zalacznik_Nr_2_-_wykaz_przedsiewzieć_-_projekt_2016[5503x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:35:02 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 -Objaśnienia do wpf 2016 -2026 (Zalacznik_Nr_3_-_objasnienia_2016-2026[5503x4].docx) Katarzyna Leśniewicz
2015-11-19 14:36:41 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 173/15 z dnia 16 listopada 2016 w sprawie przedłożenia projketu uchwały w sprawie uchwalenia wpf na lata 2016 -2026 (Zarzadzenie_Burmistrza__-_projekt__wpf_2016-_2026[5503x5].doc) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa