Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok

Tu wpisz treść


Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018
Rozmiar: 89.50 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:31:51
Ilość pobrań: 80
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018
Rozmiar: 254.99 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:32:27
Ilość pobrań: 91
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok
Rozmiar: 483.31 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:33:13
Ilość pobrań: 93
Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:34:57
Ilość pobrań: 73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok
Rozmiar: 156.92 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:37:30
Ilość pobrań: 67
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok
Rozmiar: 173.46 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:39:33
Ilość pobrań: 70
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:45:53
Ilość pobrań: 63
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:46:56
Ilość pobrań: 71
Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2018 rok
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:47:41
Ilość pobrań: 59
Wydatki jednostek pomocniczych na 2018 rok
Rozmiar: 36.00 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:51:28
Ilość pobrań: 63
Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego na 2018 rok
Rozmiar: 76.50 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:53:40
Ilość pobrań: 67
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok
Rozmiar: 185.39 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:54:26
Ilość pobrań: 80
Dochody i wydatki związane z reazliacją zadań wykonywanych na podstawie poprozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2017-12-07 12:55:08
Ilość pobrań: 61
Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2018 rok
Rozmiar: 112.17 KB
Data publikacji: 2017-12-07 13:25:16
Ilość pobrań: 62

Data publikacji: 2017-12-07 12:30:34 (276 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-12-07 12:31:51 Dodano załącznik: Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschwowa na 2018 (Uchwala_budzetowa_2018[6190x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:32:27 Dodano załącznik: dochody budżetu Miasta i Gminy na 2018 (Zalacznik_Nr_1_-_dochody_2018[6190x2].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:33:13 Dodano załącznik: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok (Zalacznik_Nr_2_-_wydatki_2018[6190x3].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:34:57 Dodano załącznik: Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok (Zalacznik_Nr_3_-__przychody_na_2018[6190x4].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:37:30 Dodano załącznik: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmmie ustawami na 2018 rok (Zalacznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone_2018[6190x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:39:33 Dodano załącznik: Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok (Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone_na_2018_rok[6190x6].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:45:53 Dodano załącznik: Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok (Zalacznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jsp_na_2018[6190x7].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:46:56 Dodano załącznik: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok (Zalacznik_Nr_7_-_dot[6190x8].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:47:41 Dodano załącznik: Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2018 rok (Zalacznik_Nr_8_-_dochody_oswiatowe_2018[6190x9].doc) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:51:28 Dodano załącznik: Wydatki jednostek pomocniczych na 2018 rok (Zalacznik__Nr_-_9_-__wydatki_solectw_2018[6190x10].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:53:41 Dodano załącznik: Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego na 2018 rok (Zalacznik_Nr_10_-_fundusz_sołecki_na_2018[6190x11].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:54:26 Dodano załącznik: Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok (Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_majątkowe_2018[6190x12].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 12:55:09 Dodano załącznik: Dochody i wydatki związane z reazliacją zadań wykonywanych na podstawie poprozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok (Zalacznik_Nr_12_-_powiat_-_strefa_płatnego_parkowania_2018[6190x13].xls) Katarzyna Leśniewicz
2017-12-07 13:25:16 Dodano załącznik: Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2018 rok (UZASADNIENIE_DO_UCHWAŁY_BUDŻETOWEJ_NA_2018[6190x14].docx) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa