Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok

Tu wpisz treść


Zarządzenie Nr 159/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15.11.2019 w sprawie przedlożenia projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:01:01
Ilość pobrań: 63
Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok
Rozmiar: 90.00 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:01:42
Ilość pobrań: 80
Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2019 rok
Rozmiar: 108.42 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:02:27
Ilość pobrań: 69
Załącznik Nr 1 - dochody 2019
Rozmiar: 262.07 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:02:57
Ilość pobrań: 62
Załącznik Nr 2 - wydatki 2019
Rozmiar: 183.45 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:03:30
Ilość pobrań: 74
Załącznik Nr 3 - rozchody 2019
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:03:58
Ilość pobrań: 57
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone 2019
Rozmiar: 158.07 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:04:38
Ilość pobrań: 52
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone 2019
Rozmiar: 98.65 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:05:20
Ilość pobrań: 58
Załącznik Nr 6 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2019
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:06:22
Ilość pobrań: 54
Załącznik Nr 7 - dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ. 2019
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:07:05
Ilość pobrań: 51
Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe na 2019 rok
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:08:16
Ilość pobrań: 58
Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw 2019
Rozmiar: 46.00 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:09:01
Ilość pobrań: 60
Załącznik Nr 10 - wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2019
Rozmiar: 72.00 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:10:07
Ilość pobrań: 52
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe 2019
Rozmiar: 102.27 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:11:20
Ilość pobrań: 67
Załącznik Nr 12 - dochody i wydatki na prowadzenie strefy płatnego parkowania we Wschowie 2019
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:12:38
Ilość pobrań: 54
Załącznik Nr 13 - dochody - prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu prawa ochrony środowiska 2019
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2018-11-20 09:14:14
Ilość pobrań: 53

Data publikacji: 2018-11-20 08:58:45 (254 odsłon)
- Katarzyna Leśniewicz
tel. 65 5408652    e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-11-20 09:01:02 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 159/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15.11.2019 w sprawie przedlożenia projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok (Zarzadzenie_Burmistrza_159_-_projekt_budżetu_2019[6573x1].doc) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:01:42 Dodano załącznik: Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok (Uchwala_budzetowa_2019[6573x2].doc) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:02:27 Dodano załącznik: Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2019 rok (UZASADNIENIE_2019[6573x3].docx) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:02:57 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody 2019 (Zalacznik_Nr_1_-_dochody_2019[6573x4].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:03:30 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki 2019 (Zalacznik_Nr_2_-_wydatki_2019[6573x5].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:03:58 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - rozchody 2019 (Zalacznik_Nr_3_-__rozchody__na_2019[6573x6].xls) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:04:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone 2019 (Zalacznik_Nr_4_-_dotacje_2019[6573x7].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:05:20 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone 2019 (Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadanmia_zlecone_2019[6573x8].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:06:22 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2019 (Zalacznik_Nr_6____-_dot_dla_jsp_na_2019[6573x9].xls) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:07:05 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ. 2019 (Zalacznik_Nr_7__-_dot[6573x10].xls) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:08:16 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe na 2019 rok (Zalacznik_Nr_8_-_dochody_oswiatowe_2019[6573x11].doc) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:09:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw 2019 (Zalacznik_Nr_9_-_wydatki_sołectw_2019[6573x12].xls) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:10:08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2019 (Zalacznik_Nr_10_-_ustawowy_fundusz_sołlecki_2019[6573x13].xls) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:11:21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe 2019 (Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_majatkowe_2019[6573x14].pdf) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:12:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - dochody i wydatki na prowadzenie strefy płatnego parkowania we Wschowie 2019 (Zalacznik_Nr_12_-_powiat_-_strefa_platnego_parkowania_2019[6573x15].xls) Katarzyna Leśniewicz
2018-11-20 09:14:14 Dodano załącznik: Załącznik Nr 13 - dochody - prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu prawa ochrony środowiska 2019 (Zalącznik_Nr_13_-_prawo_ochrony_srodowiska_2019[6573x16].xls) Katarzyna Leśniewicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa