Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE: Udostępnienie terenu pod imprezę masową „Dni Wschowy -2008”

Udostępnienie terenu pod imprezę masową „Dni Wschowy-2008”Organizator – Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Adres – 67-400 Wschowa, ul. Rynek-1
Powiat - wschowski
Województwo - lubuskie
Państwo - Polska
Telefon/fax – 065/5402426

Przedmiot ogłoszenia:
Udostępnienie terenu pod imprezę masową „Dni Wschowy -2008”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kompleksowej obsłudze gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
„Dni Wschowy-2008” – święta naszego miasta, które w tym roku odbędzie się w dniach
27-28 czerwiec 2008 roku.
Co roku w czerwcu Wschowa obchodzi swoje święto. Stało się to już tradycją, a święto uzyskało miano jednej z najlepszych imprez kulturalnych w naszym Powiecie. Corocznie impreza gromadzi liczne rzesze mieszkańców naszego powiatu i gmin ościennych.

Opis przedmiotu:
W przypadku zainteresowania naszą propozycją oczekujemy zapewnienia:
- minimum ok. 300 miejsc siedzących, 4 nalewaki (20 parasoli + 100 ławostołów)
- minimum 2 punktów handlowych w zakresie „małej gastronomii” oraz punktów sprzedaży słodyczy, zabawek ,balonów, popcornu, waty ,kukurydzy, gofrów itp.
- minimum 3 stoiska z urządzeniami dla dzieci: dmuchańce (zamki), euro-bancy, elektryczne samochody

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności oferenta.
Sprzedaż napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych.
Oferta obejmuje organizację stoisk innych niż gastronomiczne, które będą przedmiotem odrębnych uzgodnień z organizatorem.


Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić :
-utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie
-oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. ubezpieczenie OC, atesty urządzeń) i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług

Oferta powinna zawierać:
- za udostępnienie terenu wysokość wpłaty minimum 10 000,00 złotych netto + 22% VAT
-termin zapłaty - nie później niż 31maja 2008
-specyfikację obsługi imprezy (menu, ilość grilli, nalewaków itp.)
-informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć
-dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy
-zapotrzebowanie na prąd

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wschowskiego Domu Kultury Pan Jacek Lisiak tel. 065/ 540 23 36 lub Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Wojciech Kuryłło, tel. 065/540 86 03

Miejsce i termin składania ofert
Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2008 roku do godz. 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dni Wschowy 2008” prosimy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie , ul. Rynek-1, 67-400 Wschowa, sekretariatData ogłoszenia oferty 17 kwietnia 2008 rok.

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie
Ul. Rynek 1
67-400 WschowaData publikacji: 2008-04-18 10:35:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa