Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

obwieszczenie Starosty Wschowskiego w sprawie inwestycji drogowej: "Budowa drogi lokalnej przy Bricomarche dla Gminy Wschowa w miejscowości Wschowa przy ul. Wolsztyńskiej"

SOB.6740.41.2012

                                                                                  Wschowa z dnia 27.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WSCHOWSKIEGO

                Zgodnie z art.11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity Dz. U. nr 193 z 2008r. poz. 1194 z późn. zm./ zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wschowa, ul. Rynek nr 1, 67-400 Wschowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

"Budowa drogi lokalnej przy Bricomarche dla Gminy Wschowa w miejscowości Wschowa przy ul. Wolsztyńskiej"

 na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:

projektowany pas drogowy drogi kategorii gminnej klasy „L”:

298/1, 297/4, 296/2, 296/5, 300/2, 309/2, 295/1, obręb Wschowa, jednostka ewidencyjna Wschowa-miasto.

            Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie będzie udostępniony do wglądu w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.

            Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z w/w materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                                              

Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa                                                                                         

Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

Tu wpisz treśćData publikacji: 2012-03-02 12:10:53 (1085 odsłon)
- Sylwia Prętka-Szulc
tel. 65 5408609    e-mail: sylwia.s@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa