Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OBWIESZCZENIE WG.RO.6220.19.2016.AWG DOT. budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi” zlokalizowanej w miejscowości Tylewice

 

Wschowa, dn. 03.08.2016r.

WG.RO.6220.19.2016.AWG

  

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

Zgodnie Z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy Z dnia 14 Czerwca 1960 r. Kodeks postępowania Administrative (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23) w związku z art. 73 Ust. 1 oraz art. 74 Ust. 3 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu Informacji o Środowisku I JEGO Ochronie, udziale Społeczeństwa w Ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (tekst jednolity Dz U. z 2016r, poz 353...), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zawiadamia, że:

 

    • W dniu 03.08.2016r. wydałam postanowienie znak WG.RO.6220.19.2016.AWG, w ktorým uznałem brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko Tym Idzie za brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla Przedsięwzięcia polegającego na "budowie Sieci Kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni Ścieków oo rurociągami tłocznymi "zlokalizowanej w miejscowości Tylewice gmina Wschowa nA wniosek Pawła Sąsiadka - pełnomocnika Gminy Wschowa (na niniejsze postanowienie nie nie służy Strona Prawo wniesienia zażalenia);

 

    • Na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy Z dnia 14 Czerwca 1960 Roku kodeksu postępowania Administrative (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267.) W związku Z toczącym SIĘ postępowaniem dotyczącym Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgody na realizacje Przedsięwzięcia polegającego na "budowie Sieci Kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni Ścieków z rurociągami tłocznymi "zlokalizowanej w miejscowości Tylewice gmina Wschowa , burmistrz Miasta i Gminy Wschowa uprzejmie zawiadamia o zgromadzeniu całego materiálu w sprawie, z ktorým mozna zapoznać sIĘ w Urzędzie Miasta i Gminy mamy Wschowie, Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska í Infrastruktury , pokój nr 25, od poniedziałku zrobić piątku w godz.7 00 do 14 00 .

 

Strony Moga Brać czynny udział na każdym etapie postępowania, Moga zapoznawać SIĘ z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie wag siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa (Zespół ds Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. -. Pok 25 w godz.8 00 - 14 00 ) oraz składać Uwagi I WNIOSKI zrobić postępowania. Uwagi I WNIOSKI Moga Być wnoszone w formie pisemnej, ustnie kapsuły w / w adresem interfejsie lub w formie Elektronicznej na adres e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

 

             Zgodnie Z art. 75 Ust. 1 pkt. 4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu Informacji o Środowisku I JEGO Ochronie, udziale Społeczeństwa w Ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353) organem właściwym zrobić Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego Przedsięwzięcia żartem Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

 

            Zgodnie Z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje SIĘ za doręczone po upływie 14 dni od Dnia jego Publicznego Ogłoszenia.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy 

 

mgr inż. Danuta Patalas 

 

 Data publikacji: 2016-08-04 08:54:58 (478 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa