Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie WG.R0.7021.12.1.2017 dot. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Wschowa na rok 2017

Wschowa, dnia 09.02.2017r.

WG.R0.7021.12.1.2017

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie art.34a ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 215 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej widomości projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Wschowa na rok 2017. 
Organami biorącymi udział w opiniowaniu projektu uchwały są: Regionalny  Dyrektor Zarządzu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

  1.  Zapoznania się z projektem ustawy, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urządu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1 (Ratusz, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Gospodarki Gminnej Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastuktury) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa;
  2. Składania uwagi i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:

a) pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa;

b) elektronicznej na adre: wschowa@wschowa.pl;

c) ustnej, do protokołu - w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa (Ratusz, II piętro, pokój nr 25) w godzinach funkcjonownia Urzędu tj. poniedziałek od godz.7.00 do 16.00, wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 14.00;

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 - od dnia 09.02.2017 r. do 01.03.2017r.(włącznie).
Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa - http://bip.wschowa.pl oraz na stronie aktualności: www.wschowa.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Danuta Patalas               


Ogłoszenie WG.R0.7021.12.1.2017 dot. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Wschowa na rok 2017
Rozmiar: 423.29 KB
Data publikacji: 2017-02-09 10:35:38
Ilość pobrań: 122
Projekt uchwały dot. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Wschowa na rok 2017
Rozmiar: 520.51 KB
Data publikacji: 2017-02-09 10:36:55
Ilość pobrań: 115

Data publikacji: 2017-02-09 09:45:29 (387 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-02-09 10:35:38 Dodano załącznik: (OGŁOSZENIE[5943x1].pdf) Damian Poźniak
2017-02-09 10:36:56 Dodano załącznik: (PROJEKT_UCHWAŁY[5943x2].pdf) Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa