Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie ICP - wszczęcie postępowania WG.PP.6733.10.2.2017

Wschowa, dnia 4 sierpnia 2017 r.

WG.PP.6733.10.2.2017 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 32 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), wszczyna postępowanie administracyjne na żądanie inwestora:

 

Gmina Wschowa

ul. Rynek 1

67- 400 Wschowa

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą:

Zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr 3/17 z dnia 24 maja 2017r. dotyczącej inwestycji celu publicznego pn. Budowa kontenera magazynowo- socjalnego, wiaty drewnianej, placu utwardzonego, boiska do siatkówki plażowej, boiska do koszykówki, i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 171/2, 224 obręb Przyczyna Górna, gmina Wschowa

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem inwestora oraz złożenia uwag i wniosków dotyczących postępowania, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw.

Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Gospodarki Gminy Urzędu Miasta  i Gminy Wschowa, pokój nr 25, II piętro, w godz. od 700 do 1600   (poniedziałek), od 700 do 1500   (wt. - czw.) i w godz. od 700 do 1400  (piątek) w terminie 7 dni.                                 

 

 Z up. Burmistrza

Miłosz Czopek

Zastępca Burmistrza

 Data publikacji: 2017-08-04 11:24:13 (463 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa