Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wpisaniu do rejestru wyborców Miasta i Gminy Wschowa.

Tu wpisz treść


Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców.
Rozmiar: 323.43 KB
Data publikacji: 2015-07-20 09:50:53
Ilość pobrań: 122
Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.
Rozmiar: 69.21 KB
Data publikacji: 2015-07-20 09:51:40
Ilość pobrań: 126
Wzór deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Rozmiar: 110.80 KB
Data publikacji: 2015-07-20 09:52:30
Ilość pobrań: 121
Oświadczenie woli - załącznik pomocniczy.
Rozmiar: 285.31 KB
Data publikacji: 2015-07-20 09:53:11
Ilość pobrań: 117

Data publikacji: 2015-07-20 09:48:31 (396 odsłon)
Inspektor - Franciszek Grochowy
tel. 65540863    e-mail: franciszek.grochowy@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-07-20 09:50:53 Dodano załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. (WPISANIE_DO_REJESTRU_WYBORCOW[5356x1].pdf) Franciszek Grochowy
2015-07-20 09:51:40 Dodano załącznik: Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. (wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborcow[5356x2].pdf) Franciszek Grochowy
2015-07-20 09:52:30 Dodano załącznik: Wzór deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. (PISEMNA_DEKLARACJA_ZAWIERAJACA_INFORMACJE_NIEZBEDNE_DO_WPISANIA[5356x3].pdf) Franciszek Grochowy
2015-07-20 09:53:11 Dodano załącznik: Oświadczenie woli - załącznik pomocniczy. (oswiadczenie_woli_fakultatywny[5356x4].pdf) Franciszek Grochowy

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa