Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 maja 2016r. w sprawie obwodów głosowania

Tu wpisz treść


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 maja 2016r. w sprawie obwodów głosowania
Rozmiar: 167.34 KB
Data publikacji: 2016-05-23 09:52:24
Ilość pobrań: 138

Data publikacji: 2016-05-19 12:02:34 (366 odsłon)
Inspektor - Franciszek Grochowy
tel. 65540863    e-mail: franciszek.grochowy@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-05-19 12:07:46 Dodano załącznik: O B W I E S Z C Z E N I E ` B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y W s c h o w a z dnia 11 maja 2016r. w sprawie : informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. (Obwiesz Franciszek Grochowy
2016-05-19 12:44:23 Usunięto załącznik: O B W I E S Z C Z E N I E ` B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y W s c h o w a z dnia 11 maja 2016r. w sprawie : informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. (Obwie Franciszek Grochowy
2016-05-19 12:45:37 Dodano załącznik: O B W I E S Z C Z E N I E ` B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y W s c h o w a z dnia 11 maja 2016r. w sprawie : informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. (Obwiesz Franciszek Grochowy
2016-05-19 12:48:21 Usunięto załącznik: O B W I E S Z C Z E N I E ` B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y W s c h o w a z dnia 11 maja 2016r. w sprawie : informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. (Obwie Franciszek Grochowy
2016-05-19 12:49:00 Dodano załącznik: O B W I E S Z C Z E N I E ` B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y W s c h o w a z dnia 11 maja 2016r. w sprawie : informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. (Obwiesz Franciszek Grochowy
2016-05-19 12:53:09 Dodano załącznik: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o granicach i numerach obwodów głosowania w referendum lokalnym (Obwieszczenie_Burmistrza-_obwody_glosowania[5714x2].pdf) Franciszek Grochowy
2016-05-19 12:53:47 Usunięto załącznik: O B W I E S Z C Z E N I E ` B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y W s c h o w a z dnia 11 maja 2016r. w sprawie : informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. (Obwie Franciszek Grochowy
2016-05-23 09:50:36 Usunięto załącznik: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o granicach i numerach obwodów głosowania w referendum lokalnym (Obwieszczenie_Burmistrza-_obwody_glosowania[5714x2].pdf) Maria Wilczak
2016-05-23 09:51:27 wymiania załącznika Maria Wilczak
2016-05-23 09:52:24 Dodano załącznik: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 maja 2016r. w sprawie obwodów głosowania (Obwieszczenie_Burmistrza-_obwody_głosowania[5714x1].pdf) Maria Wilczak
2016-05-23 09:52:47 dodano załącznik Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa