Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wpisanie do rejestru wyborców

Tu wpisz treść


Wpisanie do rejestru wyborców - informacja
Rozmiar: 323.46 KB
Data publikacji: 2016-07-02 20:37:49
Ilość pobrań: 88
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Rozmiar: 69.09 KB
Data publikacji: 2016-07-02 20:38:33
Ilość pobrań: 95
Deklaracja wnoszącego o wpisanie do rejestru wyborców
Rozmiar: 110.80 KB
Data publikacji: 2016-07-02 20:40:43
Ilość pobrań: 85
Załącznik oświadczenie woli - fakultatywny
Rozmiar: 285.31 KB
Data publikacji: 2016-07-02 20:42:21
Ilość pobrań: 86

Data publikacji: 2016-07-02 20:36:30 (334 odsłon)
Inspektor - Franciszek Grochowy
tel. 65540863    e-mail: franciszek.grochowy@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-07-02 20:37:49 Dodano załącznik: Wpisanie do rejestru wyborców - informacja (Informacja_wpisanie_do_rejestru_wyborcow[5765x1].pdf) Franciszek Grochowy
2016-07-02 20:38:33 Dodano załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (Wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborcow[5765x2].pdf) Franciszek Grochowy
2016-07-02 20:40:44 Dodano załącznik: Deklaracja wnoszącego o wpisanie do rejestru wyborców (Deklaracja_zawierajaca_informacje_niezbedne_do_wpisania_do_rejestru_wyborcow[5765x3].pdf) Franciszek Grochowy
2016-07-02 20:42:21 Dodano załącznik: Załącznik oświadczenie woli - fakultatywny (Zalacznik_oswiadczenie_woli-fakultatywny[5765x4].pdf) Franciszek Grochowy

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa