Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wschowa, dnia 15-12-2011r.

 

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie:

 

 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

określonego w U C H W A L E NR XV/142/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

 

-art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.),

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2012.

 

 

 

I.              RODZAJ ZADANIA:

 

1. wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu,

2. wspieranie działań promujących kultur, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji.

 

II.            WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej :

 

w 2011roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 290 000,00 zł

w 2012 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

240  000,00 złotych

 

 (przeznaczone środki mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Uchwały Budżetowej na rok 2012 ).

 

 

2.Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

w 2011roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 30 000,00 zł

 

w 2012 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

23  000,00 złotych

(przeznaczone środki mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Uchwały Budżetowej na rok 2012 ).

 

 

 

III.           INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ GMINĘ WSCHOWA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2010 i 2011

 

Zakres :upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

Rok  2010

 

1. Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica

67-400 Wschowa, Siedlnica 15

w kwocie: 14 000,00 zł  ( słownie: czternaście tysięcy złotych)

nazwa zadania: „Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych młodzieży w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego”

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „ Realizacja procesu szkoleniowego drużyny Juniorów i Seniorów uprawiających piłkę nożną, który odbędzie się w okresie od 14 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku poprzez  udział w meczach sparingowych- towarzyskich.”

2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

67-400 Wschowa, ul Pocztowa 7

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.”

3. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

67-400 Wschowa, ul. Jagodowa 7

w kwocie: 17 000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

nazwa zadania: „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Juniorów w koszykówce męskiej. Rozgrywki o wejście do II Ligi w koszykówce męskiej w ramach Dolnośląskiego Związku Koszykówki.”

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Młodzików w koszykówce męskiej. Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Juniorów Starszych w koszykówce męskiej w ramach Dolnośląskiego Związku Koszykówki.”

4. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

67-400 Wschowa, Siedlnica 167

w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Organizacja zawodów jeździeckich na szczeblu regionalnym.  IV Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.”

5. Stowarzyszenie „Zmotoryzowana Wschowa”

67-400 Wschowa, ul. Staroleszczyńska 9

w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie i rozwijanie w zakresie uprawiania amatorskich sportów motorowych i rowerowych, organizowanie zawodów motorowych, promocja sportów motorowych i rowerowych na terenie Gminy i Powiatu.”

6. Wschowski Klub Motorowy

67-400 Wschowa, ul Moniuszki 11

w kwocie: 59 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych 00/100 )

„Organizacja MŚ  SIDECAR i ME QUAD 5-6.06.2010r.,treningi zawodników,treningi ogólnorozwojowe, udział w zawodach sportowych, organizacja MP QUAD 05.09.2010r.,organizacja zawodów sportu popularnego.”

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: : „Organizacja  Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w Motocrossie Quadów w dniu 05.09.2010r.” , „Organizacja Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie w dniu 12.10.2010r.”

7. Klub Sportowy „Pogoń” Wschowa

67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11

w kwocie: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, tenis stołowy, poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ciągu całego roku 2010.”

8. Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Wschowa

67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11

w kwocie: 118  000,00 zł (słownie: sto osiemnaście  tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Działalność wielosekcyjnego klubu sportowego. Sekcja koszykówki, piłki nożnej , tenisa stołowego i akrobatyki. Szkolenie dzieci i młodzieży. Udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach.”

9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

67-400 Wschowa, ul. Kościuszki 25

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Rajd Szarych Szeregów.”

10. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

67-400 Wschowa, ul. Zacisze 1

w kwocie: 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Zgrupowanie szkoleniowe kadry LLKS Osowa Sień w ramach szkolenia zimowego i letniego dla młodzieży Miasta i Gminy Wschowa.”

„Udział w zawodach sportowych kwalifikacyjnych do MP i w MP  w biegach przełajowych młodzieży z Miasta i Gminy Wschowa.”

„Udział w zawodach sportowych kwalifikacyjnych do MP i w MP w biegach górskich młodzieży z Miasta i Gminy Wschowa.”

„Udział w zawodach sportowych kwalifikacyjnych do MP i w MP w LA młodzieży z Miasta i Gminy Wschowa.”

 

 

Zakres: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Rok 2010

 

1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

nazwa zadania: Organizacja cyklicznych koncertów pod hasłem „ Muzyczna scena Fabryki Kultury.”

2. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

67-400 Wschowa, ul. Głogowska 11

w kwocie: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Cztery pory roku w koncertach młodzieżowej orkiestry dętej.”

w kwocie: 4 000,00 zł ( cztery tysiące złotych)

nazwa zadania: „Sympozjum naukowe z okazji 200. Wizyty elektora saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta we Wschowie ( 2 V1810 – 2 V 2010 ).”

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy szkole”

67-400 Wschowa, Łysiny 2

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Hymn bez tajemnic.”

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

67-400 Wschowa, ul T. Kościuszki 25

w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

nazwa zadania: „Przegląd twórczości – zaczarowana kraina.”

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

67-400 Wschowa, Przyczyna Górna 34

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

nazwa zadania: „Przyczyna Górna – to już 800 lat.”

6. Stowarzyszenie „Huta Pieniacka”

67-400 Wschowa, ul. Towarowa 2

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Rocznicowe uroczystości upamiętniające zagładę Huty Pieniackiej.”

7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

67-400 Wschowa, ul. Kościuszki 25

w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „100-lecie Harcerstwa Polskiego.”

8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

67-400 Wschowa, ul. Obrońców Warszawy 12/4

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

nazwa zadania: „Pokazy slajdów podróżników i eksporterów.”

 

Zakres : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Rok 2011

 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” Szkoła Podstawowa nr 1

67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 10

w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „VII Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka.”

2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 7

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Treningi strzeleckie.”

3. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona” Wschowa

67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11

w kwocie: 98 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Działalność wielosekcyjnego klubu sportowego. Szkolenia dzieci i młodzieży. Udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach.”

4. Wschowski Klub Motorowy

67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11

w kwocie: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Organizacja zawodów.”

5. Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica

67-400 Wschowa, Siedlnica 15

w kwocie: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych młodzieży w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.”

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

nazwa zadania: „Organizacja II Otwartego Turnieju Siatkówki Plażowej w Siedlnicy.”

6. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

67-400 Wschowa, Siedlnica 167

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody o Puchar Prezesa SKJ Tradycja.”

7. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

67-400 Wschowa, Siedlnica 167

w kwocie: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „V Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.”

8. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

nazwa zadania: „Organizacja 10 turniejów Dart Cricket Standard.”

9. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

67-400 Wschowa, ul. Jagodowa 7

w kwocie: 41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Mecze wyjazdowe i mecze domowe.”

10. Klub Sportowy „Pogoń” Wschowa

67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11

w kwocie: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „Sekcje dziecięce i młodzieżowe: piłka nożna, tenis stołowy.”

11. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

67-400 Wschowa, ul. Obrońców Warszawy 12/4

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jedne tysiąc pięćset złotych 00/100)

nazwa zadania: „Liga mistrzów amatorskich lig siatkówki.”

12. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

67-400 Wschowa, ul. Zacisze 1

w kwocie: 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Sport wszystkich dzieci – Mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych – masowa impreza biegowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.”

 

Zakres: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Rok 2011

 

 

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko-Gminny we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Łazienna 10

w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Zwiedzanie Muzeum Chleba w Bogdańcu, wycieczka do Skansenu w Lednicy.”

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

67-400 Wschowa, ul. Obrońców Warszawy 12/4

w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Kino.”

3. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

67-400 Wschowa, ul. Głogowska 11

w kwocie 16 500,00 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

nazwa zadania: „Muzyka i Taniec Świata w Koncertach Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek.”

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy szkole”

67-400 Wschowa, Łysiny 2

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Rzeźby w każdej wsi gminy Wschowa.”

5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1

w kwocie 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

nazwa zadania: „Wschowskie Spotkania Literackie.”

6. Stowarzyszenie „Huta Pieniacka”

67-400 Wschowa, ul. Towarowa 2

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: „Pamięć a dziedzictwo Kresowe.”

 

 

 

 

IV.           ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.    Zadanie przewidziano do realizacji  w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012r.

2.    Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej  oraz wspierać działania na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3.    Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

4.    Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

a)    spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

b)    złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c)     wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania .

 

 

V.          TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem : KONKURS – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ lub KULTURA,SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, podając także dokładne dane składającego ofertę  lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 9 stycznia 2012 roku, do godziny 9.30 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

2.    Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).

3.    Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

 

 

VI.         TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 9 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia decyzji przez Burmistrza.

 

 

VII.       INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

 

1.    Do oferty należy dołączyć:

 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności

 

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu,  za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

 

2.    W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.

3.    Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.

4.    Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

5.    Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a)    celowość i zasadność zadania,

- zakres rzeczowy zadania,

- cel zadania,

- zakładane rezultaty zadania,

- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,

                             b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

                                 - kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,

                                 - kosztorys ze względu na źródło finansowania,

                                 - pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,

                           c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:

                                 - posiadane zasoby kadrowe,

                                 - posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,

 - dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego              rodzaju,

- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we          

                                   współpracy z administracją publiczną.

6.    Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.

7.    Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:

a)    oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;

b)    środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;

c)     kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

 

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
  2. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicach ogłoszeń urzędu.
  3. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

                    Wschowa

 

 

          /-/ Andrzej Nowicki


Ogłoszenie o konkursie
Rozmiar: 74.00 KB
Data publikacji: 2011-12-20 09:25:06
Ilość pobrań: 326
Wzór oferty
Rozmiar: 86.00 KB
Data publikacji: 2011-12-15 14:47:04
Ilość pobrań: 618
Rozporządzenie
Rozmiar: 80.42 KB
Data publikacji: 2011-12-15 14:47:18
Ilość pobrań: 614
Ustawa
Rozmiar: 254.87 KB
Data publikacji: 2011-12-15 14:47:28
Ilość pobrań: 596

Data publikacji: 2011-12-15 14:38:24 (4403 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-12-15 14:46:48 Dodano załącznik: Ogłoszenie o konkursie (OGŁOSZENIE_KONKURS_15122011[2965x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2011-12-15 14:47:04 Dodano załącznik: Wzór oferty (WZÓR_OFERTY_KONKURS_15122011[2965x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2011-12-15 14:47:18 Dodano załącznik: Rozporządzenie (ROZPORZADZENIE_KONKURS_15122011[2965x3].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2011-12-15 14:47:28 Dodano załącznik: Ustawa (USTAWA_KONKURS_15122011[2965x4].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2011-12-20 09:21:07 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-12-20 09:22:48 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-12-20 09:24:49 Usunięto załącznik: Ogłoszenie o konkursie (OGŁOSZENIE_KONKURS_15122011[2965x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2011-12-20 09:25:06 Dodano załącznik: Ogłoszenie o konkursie (OGŁOSZENIE_KONKURS_15122011[2965x4].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa