Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ochrona i promocja zdrowia

Wschowa, dnia 24-12-2013r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie:

 

 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ochrona i promocja zdrowia

 

określonego w U C H W A L E NR XXXVII/417/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

 

-art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2014.

 

 

 

 1. RODZAJ ZADANIA:

 

1. wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu,

2. wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia.

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej :

 

w 2013 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 265 000,00 zł

w 2014 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

268 000,00 złotych

 

(przeznaczone środki mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Uchwały Budżetowej na rok 2014 ).

 

 

2.Wspieranie ochrony i promocji zdrowia:

w 2013 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 20 000,00 zł

 

w 2014 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

20 000,00 złotych

(przeznaczone środki mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Uchwały Budżetowej na rok 2014 ).

 

 

 

 1. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WSCHOWA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2012 i 2013

 

Zakres : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Rok 2012

 

1. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

w kwocie: 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Koszykówki.

2. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

w kwocie:  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłka nożna.

3. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona” Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży gminy Wschowa, miasta Wschowa przez WULKUS Korona Wschowa.

4. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych w biegach przełajowych, lekkiej atletyce i biegach górskich. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

w kwocie:  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo.

6. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

w kwocie: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: „VI Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody”.

7. Klub Sportowy „Pogoń”

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

nazwa zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej i tenisa stołowego.

8.Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

nazwa zadania: Rajd „Szare Szeregi”.

9.Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

nazwa zadania: „VII Masowy Bieg z okazji Dnia Dziecka.”

10. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

nazwa zadania: „Wyginam śmiało ciało.”

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna 34, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

nazwa zadania: „Małe ABC akrobatyki sportowej.”

12. Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

nazwa zkdania: Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi. Szkolenia zawodników, organizacja zawodów.

 

Zakres : ochrona i promocja zdrowia

 

Rok 2012

 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „NIE MA MOCNYCH”

Siedlnica 104, 67-400 Wschowa

Nazwa zadania: „Aktywni dla zdrowia – promocja zdrowego stylu życia – edycja II”

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia”

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

3. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Powrót do sprawności fizycznej i psychicznej”

w kwocie: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna 34, 67-400 Wschowa

nazwa I zadania: „Witaminy dla chłopaka i dziewczyny”

w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

nazwa II zadania: „Żyj zdrowo”

w kwocie: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

5. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Promocja zdrowego stylu życia wśród niewidomych i słabowidzących”

w kwocie: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7

67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Żyję zdrowo”.

w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

7. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Aktywne spędzanie wolnego czasu”

w kwocie: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)

8. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Zdrowa rodzina – super mama, super tata i ja”

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

9. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kazimierza Wielkiego 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Piesze wędrówki Jedynki z kijami nordic walking”.

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

Zakres : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Rok 2013

 

1. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 81.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej oraz prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wschowa przez WULKUS „Korona”

2. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: III Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi

3. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

w kwocie: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: VII Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody – przygotowanie zawodników, organizacja i udział w zawodach.

4. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody. Zakończenie wakacji.

5. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

w kwocie: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej.

6. Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi. Szkolenia zawodników, organizacja zawodów.

7. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

ul. Ks. A. Kostki 24/1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: Organizacja turniejów Dart Cricket Standard.

8. Klub Sportowy „Pogoń”

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

9. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

w kwocie: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Koszykówki.

10. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu.

11.Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży miasta i gminy Wschowa. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: Zajęcia rekreacyjno-sportowe z minisiatkówki chłopców i dziewcząt.

 

Zakres : ochrona i promocja zdrowia

 

Rok 2013

I konkurs :

 

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących „Ruch to zdrowie”.

w kwocie: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

2. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Zdrowe uprawy – zdrowe życie.

w kwocie: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

3. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Powrót do sprawności fizycznej i psychicznej.

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

4. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: IX Masowy Bieg z okazji Dnia Dziecka

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

5. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 1067-400 Wschowa

nazwa zadania: Ćwicz i chudnij ze stepami, będziesz zdrowy razem z nami.

w kwocie: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

II konkurs :

1.Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywizacja osób niepełnosprawnych.

w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

2.Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących - „Niewidomi są wśród nas”

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

3.Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

tytuł zadania: „Dzień zdrowia.”

w kwocie: 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

4.Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Taniec, zioła i surówki.”

w kwocie: 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 )

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

  1. Zadania przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014r.

  2. Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej oraz wspierać działania zakresu ochrony i promocji zdrowia.

  3. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

  4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

   1. spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

   2. złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

   3. wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

  5. Wymagany wkład własny ( środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł ) to co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem : KONKURS – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ lub OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, podając także dokładne dane składającego ofertę lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 17 stycznia 2014 roku, do godziny 9.30 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).

  3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia decyzji przez Burmistrza.

 

 

 1. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

 

  1. Do oferty należy dołączyć:

 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności

 

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu, za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.

  2. Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.

  3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

  4. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

   1. celowość i zasadność zadania,

- zakres rzeczowy zadania,

- cel zadania,

- zakładane rezultaty zadania,

- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,

b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,

- kosztorys ze względu na źródło finansowania,

- pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,

c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:

- posiadane zasoby kadrowe,

- posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,

- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we

współpracy z administracją publiczną.

  1. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.

  2. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:

   1. oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;

   2. środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;

   3. kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.

 2. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicach ogłoszeń urzędu.

 3. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

Andrzej Nowicki


Oferta
Rozmiar: 88.50 KB
Data publikacji: 2013-12-24 22:45:43
Ilość pobrań: 517
Rozporządzenie
Rozmiar: 80.42 KB
Data publikacji: 2013-12-24 22:46:04
Ilość pobrań: 231
Sprawozdanie
Rozmiar: 77.00 KB
Data publikacji: 2013-12-24 22:46:27
Ilość pobrań: 472
Ustawa
Rozmiar: 254.87 KB
Data publikacji: 2013-12-24 22:46:46
Ilość pobrań: 454

Data publikacji: 2013-12-24 22:43:47 (1489 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-12-24 22:45:43 Dodano załącznik: Oferta (Oferta[4548x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-12-24 22:46:04 Dodano załącznik: Rozporządzenie (Rozporządzenie[4548x2].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2013-12-24 22:46:27 Dodano załącznik: Sprawozdanie (Sprawozdanie[4548x3].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-12-24 22:46:46 Dodano załącznik: Ustawa (Ustawa[4548x4].pdf) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa