Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

 

Gmina Wschowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(dostawa, usługa, robota budowlana)

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1

Przebudowa ulic Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie

 

robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

400 000,00

 

I kwartał 2017

2

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa – poprawa warunków kształcenia –w Szkole Podstawowej nr 1,Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu Samorządowym nr 5.

 

robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

2 708 440,00

 

I kwartał 2017

3

Remonty cząstkowe dróg gminnych

robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300 000,00

I kwartał 2017

4

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

700 000,00

 

II kwartał 2017

5

1.  Rewitalizacja ul. Ks. A. Kostki –Wschowski Budżet Obywatelski

2.  Równamy ul. Berwińskiego – Wschowski Budżet Obywatelski

3.  Przebudowa łącznika pomiędzy ulicą Tylną                  a ul. Kościuszki we Wschowie.

 

robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

99 910,00

 

 

II kwartał 2017

77 765,00

30 000,00

6

Zakup energii

Dostawa  i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa

 

Kompleksowa dostawa i świadczenie  usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa

dostawa

Przetarg nieograniczony

 390 000,00

 

III kwartał 2017

 

562 000 ,00

7

Oczyszczanie miasta w latach 2018-2019

usługa

Przetarg nieograniczony

450 000,00

III kwartał 2017

8

Utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2018-2019

usługa

Przetarg nieograniczony

580 000,00

III kwartał 2017

9

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2017/2018

robota budowlana

Przetarg nieograniczony

360 000,00

IV kwartał 2017

10

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW we Wschowie

usługa

Przetarg nieograniczony

380 000,00

IV kwartał 2017

 

 

 

 

                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                           /-/ Danuta Patalas


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
Rozmiar: 738.37 KB
Data publikacji: 2017-01-20 09:27:40
Ilość pobrań: 396

Data publikacji: 2017-01-19 16:24:23 (995 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-01-20 08:56:56 Dodano załącznik: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (Plan_zam Małgorzata Ilska
2017-01-20 09:05:54 dodanie załacznika Małgorzata Ilska
2017-01-20 09:12:09 dodanie treści Barbara Jaworska
2017-01-20 09:17:43 Usunięto załącznik: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (Plan_zam.pdf) Barbara Jaworska
2017-01-20 09:22:33 Dodano załącznik: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (Plan_zam Barbara Jaworska
2017-01-20 09:26:59 Usunięto załącznik: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (Plan_zam.pdf) Barbara Jaworska
2017-01-20 09:27:40 Dodano załącznik: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (Plan_zamowien[5934x1].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa