Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Plan postepowań o udzielenie zamówień w roku 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018

 

Gmina Wschowa, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(dostawa, usługa, robota budowlana)

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1

Utrzymanie i pielęgnacja zielni w obrębie miasta Wschowy oraz  wycinanie i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa

 

usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

680 000,00

 

I kwartał 2018

2

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW we Wschowie

usługa

Przetarg nieograniczony

447 370,00

I kwartał 2018

3

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

robota budowlana

 

Przetarg nieograniczony

 

181 715,00

 

II kwartał 2018

4

Nowy chodnik na ul. Ks. Andrzeja Kostki - projekt II – zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego

 

robota budowlana

Przetarg nieograniczony

99 000,00

II kwartał 2018

Przebudowa ulicy M. Kopernika - chodnik + parking – zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego

 

robota budowlana

Przetarg nieograniczony

99 000,00

II kwartał 2018

 

5

Zakup energii

część 1: Dostawa  i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa

 

część 2: Kompleksowa dostawa i świadczenie  usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa

dostawa

Przetarg nieograniczony

 

1 044 361,00

III kwartał 2018

 

6

Remonty cząstkowe dróg gminnych

w roku 2019.

robota budowlana

Przetarg nieograniczony

348 000,00

IV kwartał 2018

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                                                                  /-/ Danuta Patalas

Tu wpisz treść


PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018
Rozmiar: 516.17 KB
Data publikacji: 2018-01-17 09:49:08
Ilość pobrań: 87

Data publikacji: 2018-01-17 09:11:49 (273 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-01-17 09:35:17 Dodano załącznik: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 (PLAN_POSTEPOWAŃ_O_UDZIELENIE_ZAMÓWIEŃ_2018[6241x1].doc) Małgorzata Ilska
2018-01-17 09:36:05 Usunięto załącznik: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 (PLAN_POSTEPOWAŃ_O_UDZIELENIE_ZAMÓWIEŃ_2018[6241x1].doc) Małgorzata Ilska
2018-01-17 09:46:29 Dodano załącznik: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018 (Plan_zam?lwień_2018[6241x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-01-17 09:47:25 Usunięto załącznik: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018 (Plan_zam?lwień_2018[6241x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-01-17 09:49:08 Dodano załącznik: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018 (Plan_zamowien_2018[6241x1].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa