Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Radni kadencji 2010-2014

Wykaz Radnych

Rady Miejskiej we Wschowie

( kadencja 2010-2014)

 

1.      Awsiukiewicz Bogusława       

2.      Baśczyn Franciszek                

3.      Buczek Piotr             

4.      Czopek Krzysztof                         

5.      Drobnik Michał                

6.      Drzewiecki Włodzimierz           

7.      Dworkiewicz Andrzej              

8.      Grzyb Fabian                              

9.      Knaflewska-Walkowiak Hanna  

10.  Kosiński Zbigniew                

11.  Kościółko Patryk                      

12.  Kowalczyk Jacek                     

13.  Kuchcicki Przemysław             

14.  Kuppe Czesław           

15.  Lewandowski Zbigniew            

16.  Mazur Zdzisław                      

17.  Nikolin Helena                

18.  Pawłowska Jolanta              

19.  Sobczuk Tadeusz                      

20.  Stocki Roman                          

21.  Tkacz Łukasz                           

 Data publikacji: 2011-01-06 15:11:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-06 13:24:46 aktualizacja listy radnych Marcin Malanowski
2012-08-08 15:35:41 Aktualizacja wykazu Radnych Marcin Malanowski
2012-08-08 15:36:04 Poprawa nazwisk Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa