Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO specjalisty ds. oświaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400  WSCHOWA

OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA STANOWISKO  PRACY

Inspektora/ Głównego specjalisty ds. oświaty
w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
w wymiarze czasu pracy – 1 etatu
Umowa o pracę
                  
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne
 - staż pracy w jednostkach administracji publicznej co najmniej 5-letni, w tym co najmniej 3-letni w strukturach organizacyjnych w zakresie oświaty lub finansów,
2.znajomość ustaw:
 - ustawy prawo oświatowe i  ustawy o systemie oświaty,
 - ustawy Karta Nauczyciela,
 - o samorządzie gminnym,
 - o finansach publicznych i rachunkowości,
 - kodeks postępowania administracyjnego,
 - statutu gminy,
3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została w poniższym załączniku


nabor stanowisko Inspektor - oswiata-2018
Rozmiar: 386.25 KB
Data publikacji: 2018-01-08 14:36:04
Ilość pobrań: 240

Data publikacji: 2018-01-08 14:30:14 (640 odsłon)
- Sylwia Prętka-Szulc
tel.     e-mail: sylwia.pretka@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-01-08 14:36:04 Dodano załącznik: nabor stanowisko Inspektor - oswiata-2018 (nabor_stanowisko_Inspektor_-_oswiata-2018[6234x1].pdf) Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa