Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

PODISNPEKTOR W WYDZIALE BUDŻETU I FINANSÓW - 2 etaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA , RYNEK 1 , 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODISNPEKTOR W WYDZIALE BUDŻETU I FINANSÓW - 2 etaty


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :
1. wskazane wykształcenie wyższe ekonomiczne .
2. wskazana specjalność rachunkowość.
Wymagania dodatkowe :
1. wskazane doświadczenie zawodowe.
2. znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1. prowadzenie spraw z zakresu księgowosci.

Wymagane dokumenty :
List motywacyjny ze zdjęciem ,życiorys (CV) ,dokument potwierdzający posiadane wykształcenie ,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie UMiG Wschowa , Rynek 1
Ratusz – I piętro p.nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów , w terminie do
13 maja 2008r.

Aplikacje ,które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz na tablicy informacji w UMiG Wschowa.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny,CV) powinny być opatrzone klauzulą : -Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z poźn.zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zam.


Wschowa, dnia 29.04.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka


lista_kadydatow_spelniajacych_wymagania_form_pdins08_BF
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 527
wyniki_naboru_pbf08_acieplak_msadlon
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 323

Data publikacji: 2008-04-29 11:00:38 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa