Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Podinspektor ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACYPodinspektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnejw wymiarze ½ etatu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawo, prawo administracyjne, administracja

publiczna.

2. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze

stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera.

2. Znajomość programu Ms Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie ewidencji nałożonych mandatów karnych .

2. Prowadzenie bieżącej korespondencji Straży Miejskiej.

3. Prowadzenie ewidencji kart MRD 5.

4. Prowadzenie windykacji nie zapłaconych grzywien.

5. Sporządzanie dokumentacji związanej z kierowaniem wniosków do Sądu.

6. Prowadzenie czynności administracyjnych w postępowaniu mandatowym.

7. Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1,

Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej, w terminie do dnia 10 czerwca 2009r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).

Wschowa, dn. 27 maja 2009r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka


Uzasadniene_wyboru_Podinspektor_ds_obslugi_kan-adm_062009
Rozmiar: 11.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 410

Data publikacji: 2009-05-28 10:34:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa