Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

SP 2 Wschowa - Sekretarka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WSCHOWIE, WOLSZTYŃSKA 4, 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Sekretarka

W wymiarze 0,85 etatu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Wykształcenie średnie.
2. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera.
2. Znajomość programu MS Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie sekretariatu szkoły.
2. Przygotowywanie pism urzędowych.
3. Prowadzenie księgi dzieci, księgi uczniów i ewidencji ruchu uczniów.
4. Rozliczanie czasu pracy.
5. Prowadzenie gospodarki finansowej Rady Rodziców.
6. Prowadzenie kasy.
7. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
8. Prowadzenie archiwum.


Wymagane dokumenty:

List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie, ul. Wolsztyńska 4. II piętro p. nr.16, lub pocztą na adres Szkoły z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko sekretarki, w terminie do dnia 24 sierpnia 2009r.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określony terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)Wschowa, 2009-08-12
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

Ryszard Ratajczak


lista_kandydatow-stanowiskosekretarki
Rozmiar: 423.84 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 659
Informacja_o_wynikach_naboru
Rozmiar: 349.28 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 479

Data publikacji: 2009-08-12 16:30:26 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa