Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Podinspektor ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

 

URZĄD  MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE

…………………....................................................................

 

    Podinspektor ds. kontroli zarządczej

     w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa

 

 

                                                    

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Pan Mirosław Mocek  zamieszkały  - Wschowa.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

    

 

         Kandydat spełniający wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu - Pan Mirosław Mocek wykazał się dobrą znajomością zagadnień, odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym  do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym i doświadczeniem zawodowym w strukturach administracji samorządowej.

        Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że ubiegający się Kandydat spełnił oczekiwania pracodawcy.

 

     

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          Wschowa

 

                                                                                        Krzysztof Grabka   

Wschowa, dnia 27.06.2013r.                        Data publikacji: 2013-06-28 12:56:21 (1398 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa