Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wyniki wyboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE

 

Podinspektor

w Wydziale Budżetu i Finansów

w wymiarze 1 etatu

w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Violetta Lisiak zamieszkała - Wschowa.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

W wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie aplikacje złożyły 2 osoby. Jedna osoba spełniła wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem. Do drugiego etapu naboru jakim była rozmowa rekrutacyjna przystąpiła 1 kandydatka. Pani Violetta Lisiak wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że ubiegająca się Kandydatka spełniła oczekiwania pracodawcy.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

 

Danuta Patalas

Wschowa, dnia 26.05.2017r.Data publikacji: 2017-06-16 14:16:08 (453 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa