Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Inspektor w Wydziale Organizacyjno Prawnym

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWAOGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Inspektor w Wydziale Organizacyjno PrawnymWymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

wykształcenie wyższe : prawnicze , administracyjne, marketing i zarządzanie, ekonomiczne.
Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows ( pakiet MS Office )
Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa i kierowników podległych mu jednostek organizacyjnych.
Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie spraw kadrowych dotyczących zatrudnienia stażystów, absolwentów oraz skierowań do prac interwencyjnych i robót publicznych.
Prowadzenie archiwum zakładowego.
Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości oraz mienia ruchomego pozostającego w zasobach Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Prowadzenie rejestrów umów i zarządzeń burmistrza.
Wymagane dokumenty:

List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz - I piętro p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor, w terminie do dnia 5 września 2007r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wschowa, dn. 21 sierpień 2007 r. Burmistrz Miasta I Gminy

Krzysztof Grabka


Lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 269
informacja_o_wynikach-podinspektor_WOP
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 310

Data publikacji: 2007-08-22 14:31:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa